De MasterClass NLP “Mijn Overtuigingen” is er één in de serie van 7 MasterClasses NLP. In de Masterclass NLP “Mijn Overtuigingen”ga je aan de slag met het six step reframe model, dissociëren, doelbepaling met de WFO en je overtuigingen. Deelname is echter slechts mogelijk als je de MasterClass NLP “Winnen is Beginnen” met goed gevolg heb voltooid. Zonder de uitgangspunten en de basiskennis NLP heeft deelname aan deze MasterClass geen zin. Dus doe eerst de MasterClass NLP “Winnen is Beginnen”.

MasterClasses NLP

Elke MasterClass NLP van de Academie voor NLP, bestaat uit een intensieve 2 daagse training met betrekking tot specifieke topics uit de NLP Practitioner opleiding. Je kunt alle MasterClasses NLP in je eigen tempo volgen. Aan het einde van elke Masterclass NLP vindt een test plaats om te kijken of je in staat bent de theorie in de praktijk te vertalen. Als je met goed gevolg alle MasterClasses hebt doorlopen kom je in aanmerking voor het officiële certificaat NLP Practitioner.

De belangrijkste onderwerpen op een rijtje

  • Herkaderen: Six-Step-Reframe;
  • Visueel/ Kinesthetisch Dissociëren;
  • Ontwikkelen van een ‘Wellformed Outcome’ (WFO);
  • Overtuigingen (Beliefs).

Naar je onderbewuste via Herkaderen met de Six-Step Refraiming techniek

De “Six-Step Reframing” is een herkaderingstechniek die, zoals het woord het al zegt, uit zes stappen bestaat. Bij de six-step reframing gaat het naast het herkaderen om een combinatie van verschillende NLP-technieken, zoals: een her-codering van de betekenis door middel van het toekennen van een positieve intentie aan de gebeurtenis. Maar ook het werken en ommuniceren met gedeelten van het onderbewuste. Evenals het werken en communiceren met het gehele onderbewuste. Kortom door deze techniek maak je contact met het onderbewuste, met name met onderdelen daarvan. Bovendien wordt via dit onderbewuste een gedragsverandering nagestreefd.

Een Visueel/ Kinesthetische dissociatie, schept ruimte tussen een visuele herinnering en het daarbij opgeslagen gevoel

Alleen in het hier en nu kun je iets voelen. Elk slecht gevoel dat hoort bij een onplezierige herinnering wordt veroorzaakt door de manier waarop je je iets herinnert. Je voelde je toen rot of akelig. Het is genoeg om zoiets één keer te ervaren. De makkelijkste manier om een akelig gevoel, dat hoort bij een gebeurtenis uit je verleden, opnieuw te beleven is je de gebeurtenis geassocieerd te herinneren. Je stapt als het ware weer in die gebeurtenis en ziet wat je ziet, hoort wat je hoort en voelt wat je voelt. Terugdenken aan een herinnering op een gedissocieerde manier vermindert het negatieve gevoel. Door naar jezelf te kijken in die situatie schep je een mogelijkheid er alsnog van te leren.

Ons wereldbeeld wordt voor een belangrijk deel gevormd door onze overtuigingen

Overtuigingen zijn generalisaties over oorzaken, bedoelingen en de betekenis daarvan, grenzen en beperkingen ten aanzien van de wereld om ons heen, specifiek gedrag, capaciteiten en identiteit. Vervolgens kunnen overtuigingen bevorderend en beperkend zijn. Wanneer je gedrag wilt veranderen of verbeteren, kan het belangrijk zijn om te onderzoeken welke overtuigingen een rol spelen bij dit thema. Daarom is het zaak om bevorderende overtuigingen te benutten. Evenals het onderzoeken of beperkende overtuigingen nog gelden of vervangen kunnen worden. Maar het kost extra inspanning om een beperkende overtuiging op te sporen. Omdat we ons van de meest invloedrijke overtuigingen vaak niet bewust. Bovendien zijn beperkende overtuigingen over identiteit het meest invloedrijk .

Interesse in de MasterClass NLP “Mijn Overtuigingen”?

Gewoon doen! Maak een afspraak!

Verander de stand van je zeilen
Gewoon Doen! Maak een afspraak!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here