De MasterClass NLP “Winnen is Beginnen” is de eerste in de serie van 7 MasterClasses NLP. In de MasterClass NLP “Winnen is Beginnen” begin je aan het ‘avontuur’ NLP. Het bestaat uit de uitgangspunten en de eerste onvermijdelijke basiskennis die deelnemers zich eigen maken.

MasterClasses NLP

Elke MasterClass NLP van de Academie voor NLP, bestaat uit een intensieve 2 daagse training met betrekking tot specifieke topics uit de NLP Practitioner opleiding. Je kunt alle MasterClasses NLP in je eigen tempo volgen. Aan het einde van elke Masterclass NLP vindt een test plaats om te kijken of je in staat bent de theorie in de praktijk te vertalen. Als je met goed gevolg alle MasterClasses hebt doorlopen kom je in aanmerking voor het officiële certificaat NLP Practitioner.

De belangrijkste onderwerpen op een rijtje

 • Hanteren van de uitgangspunten van NLP;
 • Congruentie in je handelen;
 • Gebruik van je zintuigen en kalibreren;
 • Representatiesystemen;
 • Opbouwen van rapport in al zijn facetten;
 • Associēren en Dissociēren.

Uitgangspunten

Voor je aan de grote ontdekkingstocht genaamd NLP begint, zul je de uitgangspunten (aannames) van Neuro Linguistisch Programmeren tot je dienen te nemen. Je kunt een aanname definiëren als iets waar je nooit zeker over bent, maar er desondanks wel van uitgaat.

Congruentie

NLP heeft het over congruentie als een toestand waarin alle aspecten van een persoon op één lijn zitten en authentiek zijn. Je zou ook kunnen zeggen dat iemand doet wat hij zegt: “Walk Your Talk”. Als mensen hun identiteit, waarden en overtuigingen voor zichzelf helder hebben uit zich dat in consistent gedrag Een ander manier om naar congruentie te kijken is als een staat van FLOW.

De Zintuigen en Kalibreren

Waarnemen doen we met al onze zintuigen. Visueel via de ogen, auditief via de oren, kinesthetisch via de huid. We ruiken met de neus en we proeven met onze mond en tong. Om goed met NLP te kunnen werken is een scherp zintuiglijk waarnemingsvermogen van het grootste belang. Het helpt ons vast te stellen of er een verandering in communicatie plaatsvindt. Bovendien stelt het ons in staat te ontdekken of onze communicatie congruent is, dat wil zeggen dat de verbale en non-verbale taal met elkaar overeenstemmen. Als je een verandering in de verbale of non-verbale communicatie opmerkt of als je een incongruentie constateert, kun je je waarneming daarop afstemmen. Het is een kwestie van scherp en nauwkeurig waarnemen om de verschillen te zien en te horen. We noemen dit kalibreren.

Representatiesystemen

Ons model van de werkelijkheid wordt weergegeven en bevestigd via beelden, geluiden, gevoelens, geur en smaak: V A KOG. Deze letters duiden de zintuigen aan en betekenen:

 • Visueel; gebaseerd op zien;
 • Auditief; gebaseerd op horen;
 • Kinesthetisch; gebaseerd op voelen, intern en extern;
 • Olfactorisch; gebaseerd op reuk;
 • Gustatorisch; gebaseerd op smaak.

Mensen ontwikkelen een voorkeur voor een bepaald zintuiglijk- of representatiesysteem. We kunnen herkennen welke representatiesystemen iemand gebruikt en welke dominant zijn. Het dominante representatiesysteem is herkenbaar aan: de oogbewegingen, de bewegingen van het hoofd, de houding en gebaren, de ademhaling, stemtoon en tempo en gesproken taal (predikaten).

Opbouwen van Rapport

Rapport is een van de belangrijkste basisvaardigheden van NLP. Rapport (op zijn Frans uitgesproken) is de relatie tussen mensen die wordt gekarakteriseerd door wederzijdse aandacht. Dit betekent dat mensen die rapport opbouwen zich: bewust zijn van de ander en op de ander reageren. Rapport betekent harmonie in de communicatie, zonder dat er noodzakelijk sprake hoeft te zijn van overeenstemming. Je kunt in rapport zijn met iemand en tegelijkertijd een meningsverschil met dezelfde persoon hebben. Door rapport op te bouwen krijg je makkelijk contact met andere mensen. Dit speelt zich af op zowel verbaal als non-verbaal niveau. Rapport is vaak aanwezig op onbewust niveau. Mensen noemen dat” het klikt”. Door te sturen in de communicatie kun je bewust aansturen op rapport tussen jou en iemand anders. Je kunt het dan laten klikken.

Bij rapport hebben mensen hun verschillende natuurlijke (en vaak onbewuste) gedragspatronen op elkaar afgestemd, of anders gezegd, men gebruikt overeenkomstige gedragspatronen. Gedragspatronen zijn bijvoorbeeld: ademhaling, bewegingen, handgebaren, spreeksnelheid en taalpatronen. Men noemt dit ook wel het matchen van de ander, waarbij dan veelal de lichaamshouding wordt bedoeld. Het tegenovergestelde is mismatchen, de methode
om rapport te verbreken.

Associēren en Dissociēren

Je herkent vast wel de volgende situatie: Denk eens terug aan die ene ervaring waarin je een ongelooflijke prestatie leverde. Je ziet weer helemaal voor je waar je was, wat er in de ruimte stond en wie er bij waren en wat je presteerde. Vervolgens hoor je de geluiden die er waren en wat er gezegd wordt en je hoort jezelf al weer praten. Bovendien voel je de spanning in je lijf, je begint weer te lachen en je zit er weer helemaal in! Dan ben je in een geassocieerde ‘state of mind’ met die situatie uit het verleden.

Je kunt ook in het hier en u geassocieerd zijn. Bijvoorbeeld als je naar een film kijkt en je je tranen de vrije loop laat. Of als je in de krant kijkt en je je helemaal betrokken voelt bij de feestgekte van koningsdag! In een geassocieerde staat beleef je een situatie uit het verleden opnieuw, alsof het in het hier en nu weer plaats vindt.

Soms is dat fijn, als het een fijne herinnering is. Niettemin kan het ook vervelend zijn, vooral als de ervaring waarmee je associeert niet prettig was. Bovendien is het handig je te associëren met wat er gebeurt of gebeurt is. Dit kan je informatie geven die je nodig hebt om op een goede manier met de gegeven situatie om te gaan. Ook kan het juist handig zijn om te dissociëren van iemand of iets. Zo blijf je bij jezelf en houd je een helder beeld van de situatie. Je hebt dan de mogelijkheid in te gaan op wat gaande is.

Wat doe als je gedissocieerd bent? Als je gedissocieerd bent, kijk je naar jezelf. Je zit niet in het beeld of het gevoel dat je hebt van een herinnering, je staat erbuiten. Je neemt een soort camerapositie in, waarbij je registreert wat er gebeurt. Op deze manier krijg je informatie over
die situatie zonder de emoties en gevoelens die erbij betrokken zijn.

Interesse in de MasterClass NLP “Winnen is Beginnen”?

Gewoon doen! Maak een afspraak!

Verander de stand van je zeilen
Gewoon Doen! Maak een afspraak!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here