De Academie voor NLP staat voor persoonlijke ontwikkeling van mensen. Wie zijn we? Wij vinden het belangrijk dat mensen ontdekken wat hun mogelijkheden zijn! Wij werken vanuit overvloed! Onze aanpak is gericht op de vraag van de mens in relatie tot zijn leef- en werkomgeving. Wie zijn we? Wij doen dit door het geven van opleidingen en door het begeleiden van mensen binnen bedrijven/ organisaties, zowel individueel als in groepen. Wij hanteren hierbij de uitgangspunten van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).

Sinds 1996

Wie zijn we? In 1996 besloot onder andere Leo Janse tot de oprichting van de Academie voor NLP om gehoor te geven aan zijn roeping: mensen op een dusdanige manier met elkaar laten communiceren dat hun leven, op welk gebied dan ook, een succes wordt. Laat je dromen werkelijkheid worden door middel van een manier van communiceren. Dat is hoe de Academie voor NLP denkt over NLP. Niets meer en niets minder dan een manier van communiceren, waarbij de subjectieve ervaring en modelleren een grote rol speelt. Per April 2020 heeft Ruud Hövelings het stokje van Leo Janse overgenomen. Leo is nog wel verbonden aan de Academie in zijn adviseursrol van de raad van advies. Hij coacht ook nog senioren in hun actuele en/ of toekomstige levensfase. Dat is het antwoord op de vraag: Wie zijn we?

25 jaar ervaring

Inmiddels bestaat de Academie voor NLP bijna 25 jaar. In die 25 jaar zijn veel mensen en organisaties voorbijgekomen. In coaching, opleidingen, trainingen en workshops. Om te leren modelleren (menselijke vermogens overdragen), om de innerlijke subjectieve ervaring een plek en daarmee structuur te geven en om de communicatietechnologie te begrijpen. Een technologie voor effectieve, resultaatgerichte communicatie. Niks soft geneuzel, geen geitenwollen sokken benadering, maar confrontatie, leren en veranderen.     

Naar de coach mix

Hoe zijn we zover gekomen

Als je de vraag stelt aan zeven verschillende mensen wat NLP is krijg je gegarandeerd zeven verschillend geformuleerde antwoorden, die toch ook alle zeven in ieder geval één overeenkomst hebben. Ze gaan allemaal over het bereiken van iets, van een resultaat, van succes. Dat kan ook niet anders want dat is precies waar het allemaal om begonnen is: hoe kun je succesvol worden in datgene wat je doet in bijvoorbeeld je werk, je hobby, je relatie, enz.

“Niemand kan een ander ervan overtuigen om te veranderen. Ieder van ons bewaakt een poort van verandering die alleen van binnenuit kan worden geopend.”

Virginia Satir

De aanleiding

Toen John Grinder en Richard Bandler in 1974 vraagstelling zochten voor een eindexamenscriptie besloten ze om te gaan onderzoeken hoe het toch kwam dat sommige mensen wereldberoemd werden in het uitoefenen van hun vak en ze van anderen in hetzelfde vak nooit wat hoorden. Ze besloten om drie zeer bekende therapeuten te gaan volgen, ze minutieus te observeren en deze observaties met elkaar te vergelijken. De informatie die daaruit voortvloeide zou wellicht bruikbaar zijn voor leerprogramma’s van toekomstige therapeuten.

Volgen en observeren

Ze volgden en observeerden achtereenvolgens Fritz Perls (ontwikkelde de Gestalttherapie), Virginia Satir (Systeemtheoretica en Familietherapeute) en Milton Erickson (grondlegger van de moderne Hypnotherapie). Na alle observaties, die een enorme hoeveelheid informatie opleverden, trokken Richard en John zich terug in de Californische bergen om ordening in de data aan te brengen en conclusies te trekken (Big Data en het verwerken op een technologische manier was in die dagen nog niet aan de orde).

Overeenkomsten

Ze stuitten al snel op overeenkomstige gedragspatronen bij alle drie de therapeuten. Patronen die zich aftekenden in de communicatie. Met name non-verbale boodschappen en vaste patronen in het taalgebruik werden in de observatie van alle drie teruggevonden, terwijl deze drie therapeuten elkaar slechts incidenteel ontmoetten. Na enkele weken hard en geconcentreerd werken tekenden de eerste structuren zich af die hun vervolg zouden krijgen in overdraagbare technieken en modellen. Aan het eind van hun noeste arbeid realiseerden John Grinder en Richard Bandier zich dat ze door middel van een andere manier van communiceren meer resultaat in hun werk konden boeken en dat ze dat ook aan anderen konden overdragen. Moe en tevreden maakten ze de laatste aantekeningen. Ze vroegen zich af hoe ze, wat ze hadden ontdekt, moesten noemen.

De doop

Welke naam paste bij deze nieuwe communicatiemodellen? Uiteindelijk besloten ze hun vinding Neuro Linguistisch Programmeren te dopen. NEURO omdat alle informatie via onze zintuigen en onze neurologische banen naar onze hersenen wordt geleid. LINGUISTISCH omdat in onze taal de interne processen die in ons denken vorm krijgen naar buiten worden gebracht. PROGRAMMEREN omdat we onszelf zo kunnen aansturen dat we ervaren wat we willen ervaren en kunnen bereiken wat we willen bereiken. Later is NLP beïnvloedt door Gregory Bateson (cultureel antropoloog, filosoof en systeemtheoreticus), Noam Chomsky (linguist), Alfred Korzybski (semanticus) en Paul Watzlawick (linguist en communicatiewetenschapper).

Bijdrage leveren

Vele met NLP opgeleide mensen leverden een bijdrage aan verdere ontwikkelingen van NLP, zoals Christina Hall, Janet Konefal, Robert Dilts, Leslie Cameron en Judith DeLozier. Ook nu worden nog steeds nieuwe modellen ontwikkeld door NLP Practitioners en Masters.

Dromen kunnen werkelijkheid worden

NLP is bruikbaar in verschillende gebieden en kenmerkt zich door een directe praktische toepasbaarheid. Overal waar gecommuniceerd wordt geeft NLP een nieuwe dimensie, zowel in groepen, tussen individuen als intra-persoonlijk. Het is een verzameling van samenhangende modellen en technieken die, eenmaal geïntegreerd, de communicatie effectief en doelgericht doet verlopen. Door middel van NLP kun je je eigen gedrag sturen. Je krijgt greep op je eigen gedachten, je emoties en je verbale en non-verbale communicatie. Je kunt NLP zien als een koffer vol gereedschap dat je kunt gebruiken om van je werk en je leven datgene te maken wat je wilt. Laat je dromen werkelijkheid worden!

Je kunt de richting van de wind nooit veranderen… wel de stand van je zeilen… Wil jij ook graag de stand van de zeilen veranderen? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Gewoon doen!

Verander de stand van je zeilen
Gewoon Doen! Maak een afspraak!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here