Wat is NLP?

Hoe werkt NLP

Hoe en dat iets werkt heeft in de NLP methodiek te maken met de ‘subjectieve ervaring’. NLP wordt gedefinieerd als ‘de studie van de structuur van de subjectieve ervaring’. Die subjectieve ervaring ontstaat in ons centrale zenuwstelsel; dat rechtvaardigt het adjectief ‘neuro’. Voorts worden die subjectieve representaties van de werkelijkheid door onze taal geordend (aanname), en dat verklaart het adjectief ‘linguïstisch’. Die representaties kun je aanwenden om bepaalde doelen te bereiken. Dat is ‘programmeren’.

Het doel van NLP

NLP bestaat uit de wisselwerking tussen drie elementen:

• Modelleren: Menselijke vermogens overdraagbaar maken met behulp van psychologische technieken;

• Analyse van de subjectieve ervaring: Het bepalen van patronen in de beleving;

• Communicatietechnieken: Manieren om harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te verhelderen en te versterken.

Het doel van neuro linguïstisch programmeren is dus om vaardigheden waarover een ervaren en succesvol persoon (expert) door jarenlange ervaring beschikt snel en efficiënt over te dragen (kopiëren). Iemand die door ervaring over bepaalde vermogens beschikt is zich daarvan vaak niet meer bewust; deze vermogens worden als individuele eigenschappen gezien. Volgens aanhangers daagt NLP cliënten uit vaardigheden van zo'n expert in kaart te brengen als volgorde van handelingen, lichaamstaal, cognitieve schema's enzovoort, en over te nemen.

Basisveronderstelling

De basisveronderstelling van NLP is dat elke verworven vaardigheid overdraagbaar is op anderen zonder dat dezelfde moeizame weg bewandeld hoeft te worden als destijds door de expert. Het in kaart brengen van positieve vaardigheden die het gewenste resultaat leveren, gebeurt door middel van het zogenaamde 'modelleren'. De overdracht is afhankelijk van het te gebruiken NLP ‘model’ en van de 'subjectieve ervaring'.

DIENSTEN/ COACHING

Resultaat Coaching

Waarom zou je Resultaat Coaching doen? Om echt het leven te leven dat je verdient, moet je je eigen interne motivaties onderzoeken...

Remote Coaching

Remote Coaching van de Academie voor NLP gaat over online coachen in combinatie met F2F coaching. Want Remote Coaching (e-coaching) is een...

Team Coaching

De oplossing is het probleem en hoe team coaching daarbij helpt. Maar al te vaak presenteren leiders zichzelf als 'DE' oplossing. Dat...

Burn-Out Coaching

Mist Een mist van burn-out hangt rond je heen. Welke mist? Dat gevoel van voortdurend uitgeput, snel geïrriteerd,...

Senioren Coaching

Bijna met pensioen? Met pensioen in een Nederland dat vergrijst? Die vergrijzing betekent dat er steeds meer 65-plussers zijn op steeds...

Executive Coaching

Hoe overtuig je executives (leiders & managers) om te veranderen? Hoe kun je hun talenten en potentieel optimaliseren? Welke ‘best practices’ in...

Personal Coaching

Personal Coaching gaat over het werken met processen en structuur, niet met inhoud. Een coach van de Academie voor NLP respecteert het...
NLP

NLPUitgangs-punten

NLP kent een aantal uitgangspunten die ontleend zijn aan de modellen van experts. De grondleggers van NLP vroegen zich af wat deze experts zo succesvol maakte. Ze ontdekten dat ze op een bijzondere manier in het leven stonden; deze experts hanteerden (bewust of onbewust) uitgangspunten waardoor ze succesvoller waren dan anderen. Deze uitgangspunten zijn niet de waarheid, maar zullen, volgens de theorie van NLP, de modelleur succesvoller maken.