Hoe kunnen leiders die het voortdurend druk hebben het beste in mensen naar boven blijven halen? Hoe vinden en ontginnen ze het goud dat in iedereen zit? Niets is zo’n uitdaging als het managen van mensen in onzekere tijden. Vooral met deze snel veranderende concurrerende omgeving en nieuwe technologieën is het lastig bij te houden. En de verwachting is als we van het “slot” afgaan, dat die veranderende omgeving nog sneller zal gaan. Hoe kom je bij het goud?

Verschuiving

Teams en organisaties die ooit zeer persoonlijk met elkaar verbonden waren, worden nu verspreid en werken individueel in een onzeker en evoluerend klimaat. Het nieuwe tijdelijke “abnormaal” is de 1,5 meter samenleving. Deze verschuiving zal onvermijdelijk de cultuur uitdagen die een organisatie nastreeft. Om een sterke en consistente cultuur te creëren tijdens “normale” werkomstandigheden is al geen makkie. Laat staan tijdens een crisis als deze.

Cultuur

In een tijd van chaos en onzekerheid hebben organisaties een plan nodig om ervoor te zorgen dat ze de werkervaring blijven creëren die uniek is en gewaardeerd wordt door hun medewerkers. Cultuur op de werkplek is inherent aan een sociale constructie. Er zijn meerdere mensen voor nodig om de normen, waarden en gedrag te bepalen rondom de visie en de waarden van de organisatie (“hoe doen we hier de dingen”).

Consistent

Het primaire sociale stelsel voor de overgrote meerderheid van onze werkplekken (face2face interacties), is volledig veranderd. Daardoor komen de normen die we hebben vastgesteld in gevaar. Dus, hoe kunnen we doorgaan met het waarborgen dat onze teams en onze hele organisatie de cultuur die we willen creëren, handhaven en versterken? Wat kunnen leiders doen? Leiders dienen te communiceren en een verhaal en dialoog met hun medewerkers tot stand te brengen. Hoewel verhalen kunnen veranderen, dient dezelfde belangrijke boodschap consistent te zijn.

Communicatie

Herinner mensen eraan waarom de organisatie bestaat en wat de toegevoegde waarde is voor de maatschappij (waarom zijn wij op aarde). Deze boodschappen kunnen verloren gaan als de focus vernauwt tot dagelijkse taken en prestaties. Vooral in deze speciale omstandigheden. Geef medewerkers het gevoel dat hun werk belangrijk is en bijdraagt aan de missie of het doel van de organisatie/ bedrijf. Naast het nemen van de benodigde tijd om het doel van de organisatie opnieuw te communiceren, biedt het nu een geweldige kans om te laten zien hoe die missie en de doelen tot leven worden gebracht. Nu is het tijd om medewerkers te motiveren om zich opnieuw in te zetten voor het werk dat de organisatie elke dag verricht.

“Waar geen visie is, lijden de mensen”.

Spreuken 29:18

Dialoog

Leiders dienen manieren te vinden om boodschappen van hoop, vertrouwen, compassie en stabiliteit te verweven in hun verhaal en in hun communicatie met medewerkers. En daarmee de dialoog met hun medewerkers aangaan. Denk na over de boodschappen die leiders in de organisatie communiceren met medewerkers tijdens deze “op slot” periode. Voordat e-mails of memo’s worden verzonden, kijk of er een duidelijke “boodschap” in het bericht staat. Cultuur helpt organisaties te begeleiden in tijden van verandering en er is geen betere test voor de kracht van de cultuur dan een uitdagende, chaotische en onzekere tijd. Iedereen kan de tijd nemen om zichzelf eraan te herinneren wat ze het meest waarderen aan de cultuur van hun organisatie. Is het een motiverende missie? Zijn er kansen om samen te slagen? En om grote uitdagingen aan te pakken? Kansen om te ontwikkelen, te leren en te groeien?

Wat kan nog meer helpen?

In eerdere artikelen (Topprestaties, Oplichtend Brein, Cycle of Excellence) gaven we aan dat de vijf stappen van Hallowell (“Shine: Using Brain Science to Get the Best from Your People”) daarbij kunnen helpen om medewerkers top te laten presteren.

  1. Select: Zet de juiste mensen op de juiste plaats (baan) en geef ze die verantwoordelijkheden waarbij hun brein “oplicht” (hun passie wordt getriggerd);
  2. Connect: Versterk interpersoonlijke banden tussen teamleden;
  3. Play: Help mensen hun verbeelding te ontketenen (visualiseren) op het werk.
  4. Grapple & Grow: Als de werkzaamheden onder druk staan, stel dan medewerkers in staat om hun werk op een professionele manier onder de knie te krijgen;
  5. Shine: Gebruik de juiste beloningen om loyaliteit te bevorderen en “stook” het verlangen op van mensen om uit te blinken.

Beslissingen

Medewerkers goed managen is nog uitdagender als je constant brandjes dient te blussen. Een organisatie kan prestaties en resultaten nooit opofferen in de naam van snelheid, kostenbesparing, efficiëntie en dat wat verkeerd kan worden gelabeld als zijnde noodzakelijk. Wanneer je verbindingen negeert, verdwijnt diep en creatief nadenken. Daardoor liggen beslissingen gebaseerd op angst op de loer.

Groei

De vijf stappen (aandachtsgebieden) kunnen helpen om op angst gebaseerd leiderschap/ management te vermijden. Gebruik deze vijf stappen om probleemgebieden te identificeren en een plan van aanpak te maken. Op deze manier manage je op een creatieve manier de beoogde groei, in plaats van alleen maar te overleven.

Tips

Daarbij is zeker van belang dat medewerkers en leiders mentaal en fysiek in topvorm zijn om topprestaties te kunnen leveren. Psycholoog Sherrie Campbell, geeft in Entrepreneur Magazine, een aantal tips (gewoonten) die de moeite waard zijn om “eigen” te maken (ontwikkelen). Leiders kunnen die tips gebruiken om medewerkers te stimuleren in het behalen van topprestaties.

  1. Zorg voor genoeg slaap: Slaaptekort kan een verlaten, verstrooid, mistig en ongeconcentreerd gevoel geven. Goed slapen verbetert ons vermogen om geduldig te zijn, informatie op te slaan, helder te denken, goede beslissingen te nemen en aanwezig en alert te zijn in al onze dagelijkse interacties.
  2. Dagelijkse beweging: Beweging is de beste manier om de stress die de prestaties en het uithoudingsvermogen schaadt te verminderen. Beweging verhoogt de “geluksgevoel” chemicaliën in ons lichaam, door het vrijkomen van endorfine. Die helpen dus onze geest en ons lichaam van spanning te ontdoen.
  3. Maak verbinding voor emotionele steun: Het hebben van gezonde, liefdevolle relaties verhoogt ons geluk, succes en onze “levensduur”. Dat bevordert het vermogen om op ons “best” te functioneren in het leven.
  4. Wees onbeschaamd optimistisch: Kijk naar de positieve kant van elke situatie. Optimisme is de overtuiging om te geloven, te verwachten en te vertrouwen dat de gebeurtenissen in ons leven in ons voordeel zullen zijn. Zelfs als er iets ergs gebeurt, zien we ongetwijfeld ergens de zonzijde en een positief voordeel.
  5. Creëer tijd voor jezelf: Tijd die we alleen doorbrengen om te reflecteren zorgt voor het bijtanken van ons energiepeil. En in het bijzonder ons fysieke, mentale, emotionele en spirituele peil. Dit is de tijd om op te laden, te concentreren op waarden en doelen. En om eigenwaarde en respect te ontwikkelen.

Kortom

Simpel gezegd, de beste leiders halen het beste uit hun mensen. Dit geldt voor voetbalcoaches, orkestleiders, bedrijfsleiders en eigenaren van kleine bedrijven. Het zijn net alchemisten die lood in goud veranderen. Kortom, ze vinden en ontginnen het goud dat in iedereen zit.

Contact

Wat vind je van deze ideeën? Wil jij graag je eigen team ook eens tegen het licht houden om na te gaan op welke punten binnen jouw organisatie verbeteringen mogelijk zijn? Neem contact op, maak verbinding om het beste uit je team te halen met team coaching. Of als leider met executive coaching!

Op zoek naar Goud