Natuurlijk is leiderschap van groot belang voor het succes van een onderneming. Maar dat wil niet zeggen dat “de vent belangrijker is dan de tent” (of vrouw, slechts een uitdrukking…). De beste leider is een faciliterende, volgens Jim Collins (“Good to Great, 2001). Het blijken vaak onopvallende, zelfs verlegen persoonlijkheden te zijn die aan het hoofd staan van succesvolle bedrijven. Het zijn mensen die meer op Socrates dan op Caesar lijken. Goede leiders zorgen ervoor dat belangrijke dingen gedaan worden. Uitzonderlijke leiders zorgen voor hun mensen. Ze zijn de opgaande zon en daardoor het licht in de organisatie.

Metafoor

De wind en de zon raakten op een dag in een hevige discussie verwikkeld. Ze kregen zelfs ruzie. Beide beweerden namelijk dat ze de allersterkste waren. Ondanks al het discussiëren kwamen ze er niet uit. Uiteindelijk besloten ze een test te doen. Zie je daar die steenhouwer op de berg? vroeg de wind. De zon knikte. Er werd afgesproken dat degene die het zou lukken om de steenhouwer zijn jas uit te laten trekken, de winnaar zou zijn. Er werd geloot en de wind mocht eerst.

Effect

De wind begon onmiddellijk heel hard te blazen. Het gevolg was dat de steenhouwer zijn jas begon dicht te knopen. De wind, die eerst gedacht had het klusje wel eventjes te klaren, begon nu op z’n aller hardst te blazen en te bulderen. Hij ging steeds harder te keer en werd steeds kwader. Het enige effect was dat de steenhouwer zijn jas nu helemaal dichtknoopte, stopte met werken en achter een grote steen beschutting zocht. Doodmoe gaf de wind het op.

Fluitend

Nu mocht de zon. Hij kwam tevoorschijn en begon heel liefdevol te schijnen. Spoedig kwam de steenhouwer achter de grote steen vandaan en hervatte zijn werk. De zon ging door met hem liefdevol te beschijnen en op een bepaald moment trok hij zijn jas uit, rolde zelfs zijn mouwen op en vervolgde fluitend zijn werk.

Leiderschap

Hoeveel is er al geschreven over leiderschap? Wanneer doe je het goed en wanneer doe je het beter? Waarschijnlijk omdat we het keihard nodig hebben: leiders die boven het gemiddelde uitstijgen. En ze zijn er wel, alleen met een vergrootglas te vinden. Wat doet iemand om een uitzonderlijk leider te zijn? Goede leiders hebben sterke organisatorische vaardigheden. Goede leiders krijgen belangrijke dingen gedaan.

Uitzonderlijk

Goede leiders hebben stevige besluitvormingsvaardigheden. Uitzonderlijke leiders doen al het bovenstaande en nog veel meer. Natuurlijk, zorgen ze goed voor hun organisatie en hun klanten, hun verkopers en leveranciers. Maar nog belangrijker, ze zorgen in uitzonderlijke mate voor de mensen die voor hen werken.

Uitzonderlijk Leiderschap Level 5
Uitzonderlijk Leiderschap Level 5

Daarom geven uitzonderlijke leiders elke medewerker in de organisatie #:

#1 Autonomie en Onafhankelijkheid

Betrokkenheid en tevredenheid zijn gebaseerd op vrijheid. Het geven van vrijheid aan medewerkers in het handelen om hun taken en verantwoordelijkheden zelf in te richten. De ervaring leert dat medewerkers hun werk daardoor beter doen dan de standaard verwachting.

#2 Transparantie in Verwachtingen

Ondanks alle vrijheid voor medewerkers om hun taak in te richten, zal een transparante verwachting zijn vruchten daarbij zeker afwerpen. Onwetendheid in datgene wat er van de medewerker verwacht wordt, levert stress op. Communiceren en beslissingen uitleggen geeft helderheid.

#3 Zinvolle Doelstellingen

Vaak zijn de beste medewerkers heel concurrerend, vooral met zichzelf. Zinvolle doelen geven een gevoel van toegevoegde waarde voor de organisatie en voegt zelfs zingeving toe aan de meest repetitieve taken. Plus, doelen zijn leuk. Zonder een zinvol doel, is werk gewoon werk.

#4 Een Gevoel van “echte” Zingeving

Iedereen houdt ervan om een onderdeel te zijn van iets groots. Van het gevoel van teamwork en saamhorigheid, dat een groep individuen verandert in een echt en hecht team. Medewerkers laten weten wat de organisatie wil bereiken, strategie, geeft echte zingeving en begint met het “waarom”.

#5 De Mogelijkheid om mee te Denken

Betrokken medewerkers hebben ideeën. Laat ze meedenken en die ideeën inbrengen. Maak hiervan een eenvoudig proces, haal drempels en barrières weg. Uitzonderlijke leiders weten dat medewerkers die suggesties inbrengen, loyaal zijn en geven ze het gevoel van belang en waardering.

#6 Een “echt” Gevoel van Verbondenheid

Elke medewerker wil meer dan alleen voor een salaris werken. Ze willen werken voor mensen die ze respecteren en bewonderen. Daarom is een vriendelijk woord, een korte discussie over familie, een informeel gesprek, belangrijker dan formele evaluaties. Een echt gevoel van verbinding is persoonlijk. Daarom laten uitzonderlijke bazen zien dat ze de persoon waarderen, en niet alleen de werknemer.

#7 Betrouwbare Consistentie

De meeste medewerkers vinden het geen probleem een baas te hebben die streng is, veeleisend, en snel feedback geeft. Zolang iedereen binnen de organisatie maar dezelfde behandeling krijgt. De sleutel tot het tonen van eerlijkheid en consistentie, is communicatie.

#8 Persoonlijke Kritiek

Geen medewerker is perfect. Iedere medewerker heeft behoefte aan constructieve feedback. Elke medewerker heeft recht op constructieve feedback. Uitzonderlijke leiders geven die feedback. En uitzonderlijke leiders doen dat altijd face-to-face.

#9 Complimenten in het Openbaar

Iedere medewerker, zelfs een relatief slechte performer, doet iets goed. Elke medewerker verdient lof en waardering. Het is makkelijk om de beste medewerkers te herkennen omdat ze consequent geweldige dingen doen. Een paar woorden van erkenning, vooral publieke erkenning, kan de drive zijn voor een gemiddelde performer om een geweldige performer te worden.

#10 Een kans op een Zinvolle Toekomst

Elke baan moet de potentie hebben om te kunnen leiden tot grotere dingen. Uitzonderlijke bazen nemen de tijd om de medewerkers te ontwikkelen voor het werk dat zij op een dag hopen te doen. Hoe weet je wat een medewerker hoopt in de toekomst te doen? Vragen! Medewerkers zullen alleen loyaal zijn, nadat de organisatie toont voor hen te willen zorgen. Laat zien dat je hoop hebt voor de toekomst van de medewerker.

“Wat exceptionele leiders doen, is iedereen om hen heen beter maken”.

Jeff Haden: “Transform”, 2015.

Hulp

Opvallend is dat in alle theorieën over leiderschap er weinig aandacht is voor leiderschap en besluitvorming. Het werk van een leider vereist meer dan karakter, kennis en actie; het vraagt ook om resultaten. Verfijnde en empirische modellen van de kenmerken van leiderschap kunnen organisaties niet helpen als die leider geen “goede” beslissingen maakt. Beslissingen die de organisatie in lijn brengen met de strategie van de organisatie.

Focus

Te weinig focus op de strategie en op de resultaten van een organisatie (gebrek aan voldoende nadruk op het belang en de aard van de resultaten), zijn funest voor leiderschap en dus voor de organisatie. Er dient een verbinding te zijn tussen de resultaten en de kenmerken van leiderschap. Dit betekent meer dan poneren van een set taken die tot resultaten kunnen leiden; het betekent dat leiderschap expliciet gericht moet zijn op de gewenste resultaten van een organisatie en betekent daarom dat de specifieke eigenschappen van leiderschap en opgedragen taken, gekoppeld dienen te worden aan die resultaten.

Naar de coach mix
Hoe coachen wij bij de Academie voor NLP?

Optimaliseren

Hoe overtuig je leiders om te veranderen? Hoe kun je hun talenten en potentieel optimaliseren? Welke ‘best practices’ in executive coaching programma’s produceren blijvende resultaten die de bedrijfsprestaties stimuleren? Aandacht voor leiderschap en aanverwante resultaten zal de investering in tijd en kosten meer dan waard zijn.

Investering

De geïnvesteerde kosten in tijd en moeite kunnen vaak de algehele kwaliteit en de doeltreffendheid van de leiders van een organisatie verhogen. Een dergelijke vorm van aandacht zal ook de kenmerken van leiderschap verfijnen en heroriënteren, op manieren die ervoor zorgen dat ze die toegevoegde waarde opleveren.

Contact

Executive Coaching door de Academie voor NLP breidt zich snel uit. En met coaches van verschillende achtergronden. Die bovendien verschillende methodieken in de praktijk brengen, afhankelijk van het beoogd resultaat. Neem contact op met de Academie voor NLP voor een oriënterend gesprek. Gewoon doen!

Verander de stand van je zeilen
Gewoon Doen! Maak een afspraak!