Wat doe jij of doet jouw organisatie om het beste in mensen naar boven te halen. Zodat er topprestaties geleverd worden. Hoewel geen enkele managementgoeroe de gouden sleutel heeft gevonden om het volledige arsenaal aan menselijk potentieel op het werk te ontsluiten, werpt onderzoek nieuw licht op de mogelijkheden. Hersenonderzoek (cognitieve neurowetenschap) wordt steeds geavanceerder en een oplichtend brein is toonaangevend voor de juiste magie.

Doodlopend

Al in 2005 onderzocht ”The Harris Poll“ (onderzoeksbureau dat streeft naar het onthullen van authentieke waarden van de moderne samenleving, om leiders te inspireren in het creëren van een betere toekomst) werknemers in de USA, over hun overtuiging of ze op een doodlopende weg in hun loopbaan zaten. Van de 7.718 ondervraagde werknemers geloofde 33 procent inderdaad dat ze een doodlopende weg in hun baan bereikt hadden. En 21 procent stond te popelen om van carrière te veranderen. Slechts 20 procent voelde zich gepassioneerd over hun werk.

Later

De situatie verbeterde niet. In 2014, gaf een onderzoek aan dat 52,3 procent van de ondervraagden ongelukkig was op het werk (volgens een rapport van de ”Conference Board”, de in New York gevestigde non-profit onderzoeksgroep). Je kunt je afvragen hoe dat onderzoek er in 2021 uit gaat zien. Is het wel mogelijk om te kiezen wat je gaat doen? Is werk hebben en houden misschien belangrijker dan je talenten en passie op de juiste plaats inzetten?

Maximaal

Als veel geschoolde en gemotiveerde mensen decennia besteden aan het verhuizen van de ene baan naar de andere, is (was) er volgens ons iets mis (dus los gezien van het feit dat in de USA momenteel de meesten al blij zijn dat ze een baan hebben, mei 2020). Ze zijn duidelijk niet op de, voor hen, juiste plaats beland. En dat in het licht van een maximale benutting van hun talenten en sterke punten. Hun brein licht nooit op. In het licht van de huidige crisis zijn deze onderzoeken misschien irrelevant. Echter het leverde wel een stappenplan op om medewerkers in hun “best passende”rol te krijgen. En dat geeft weer hoop voor de toekomst.

Maatpak

Hoe beter het maatwerk, hoe beter de prestaties. Mensen hebben duidelijke rollen nodig die hen in staat stelt te slagen. En die rollen dienen ook ruimte te bieden om te leren, te groeien en uitgedaagd te worden. In de cognitieve neurowetenschap geeft dat een oplichtend brein. Dr. Edward “Ned” Hallowell, auteur van “Shine: Using Brain Science to Get the Best from Your People” (Harvard Business Press, 2011), onderzocht het oplichtend brein. Hij geeft een samenvatting van een deel van het onderzoek, door de introductie van een eenvoudig stappenplan voor leiders en managers. Managers kunnen deze vijf stappen toepassen om de prestaties van hun medewerkers te maximaliseren.

Topprestaties

Hallowell verwijst naar deze vijf aangehaalde essentiële ingrediënten en noemt ze “The Cycle of Excellence” (niet te verwarren met de “Circle of Excellence”, een krachtige NLP-techniek om te “Ankeren”). Deze cycle werkt omdat ze gebruik maakt van de krachtige interactie tussen de intrinsieke mogelijkheden van een individu en de extrinsieke omgeving. Hallowell is een psychiater en ADHD, ADD-expert. Hij put uit de resultaten van de cognitieve neurowetenschap (“brain science”) en onderzoekt topprestaties om het beste in mensen naar boven te halen. Wanneer zien we een oplichtend brein?

The Cycle of Excellence

  1. Select: Zet de juiste mensen op de juiste plaats (baan) en geef ze die verantwoordelijkheden waarbij hun brein “oplicht” (hun passie wordt getriggerd);
  2. Connect: Versterk interpersoonlijke banden tussen teamleden;
  3. Play: Help mensen hun verbeelding te ontketenen (visualiseren) op het werk.
  4. Grapple & Grow: Als de werkzaamheden onder druk staan, stel dan medewerkers in staat om hun werk op een professionele manier onder de knie te krijgen;
  5. Shine: Gebruik de juiste beloningen om loyaliteit te bevorderen en “stook” het verlangen op van mensen om uit te blinken.

“Noch het individu, als de baan bezitten magie, maar de juiste persoon die het juiste werk doet creëert de magische interactie die leidt tot topprestaties”.

E. M. Hallowell

Contact

Hopelijk levert bovenstaande genoeg stof op om je af te vragen of jij ook op een doodlopend spoor zit. Wil je daar nog meer over weten en/ of eens met iemand over sparren neem dan contact op met de Academie voor NLP en maak een afspraak. Ook voor organisaties levert deze uiteenzetting misschien wel stof tot nadenken op. Vooral voor organisaties waar de beste mensen gaan lopen en waar nog wel wat hiaten aanwezig zijn met betrekking tot de topprestaties van teams. Kortom, vraag eens aan een executive coach van de Academie voor NLP wat hij daarin voor jouw organisatie kan betekenen. Gewoon doen!

Academie voor NLP Contact
Contact!