Home Coaching Personal Coaching

Personal Coaching

Werken met Processen en Structuur

0
219
Personal Coach

Personal Coaching gaat over het werken met processen en structuur, niet met inhoud. Een coach van de Academie voor NLP respecteert het belang van persoonlijke en inhoudelijke zaken. Maar om veranderingen aan te brengen zijn we op zoek naar het proces dat gedrag ondersteunt. De vraag die we ons hierbij stellen is welke structuren houden die processen bij de gecoachte op hun plaats? Zodat we intensief kunnen werken aan het veranderen van die processen. En daarmee aan het veranderen van gedrag.

Nieuwsgierig

Een coach van de Academie voor NLP is nieuwsgierig in plaats van oordelen te vellen. Dat is hoe personal coaching werkt bij face-to-face coaching. Een coach van de Academie voor NLP zal vragen om bepaalde processen te bekijken of bepaalde kwesties te verkennen. Dit richt de aandacht op bepaalde manieren en op bepaalde gebieden. Samenvattend gaat Personal Coaching een relatie aan waarin een positief beïnvloedingsproces op gang wordt gebracht. Dit proces is gericht op:

Dit proces is gericht op:

 • Het anders en effectiever functioneren;
 • Ontwikkelen van zelfmanagement;
 • Ontdekken van de authenticiteit;
 • Leren te leren;
 • Komen tot gewenst en ander gedrag;
 • Mogelijkheden vergroten om zich te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.
Naar de coach mix
De Coach Mix van de Academie voor NLP!

Focus en Concentratie

Waarom is het onnodig voor de coach om meer te weten dan (of evenveel), de gecoachte over de inhoud? Bijvoorbeeld de inhoud van de werkzaamheden van de gecoachte? Een coach heeft expertise in het proces van het definiëren en werken aan doelen. En niet noodzakelijkerwijs op het specifieke gebied van de inhoud waar de gecoachte zich zorgen over maakt.

Uit de Inhoud

Eigenlijk kan het de coach helpen om uit de inhoud te blijven. Omdat hij dan gefocust en geconcentreerd kan blijven werken. Daarvoor hoeft hij niet te veel te weten. Waar hij meer informatie nodig heeft, zal dat duidelijk worden tijdens het proces van coaching zelf. In tegenstelling tot het ‘command and control’-model van leren of ondersteunen, helpt het proces van personal coaching ook om de gecoachte vindingrijker en onafhankelijker te laten worden in het zoeken naar mogelijke oplossingen.

Op de Toppen

Kortom Personal Coaching is, globaal bezien, het proces waarbij mensen worden geholpen op de toppen van hun kunnen te presteren. Bij Personal Coaching worden de krachten en sterke punten van mensen zichtbaar gemaakt, worden mensen geholpen om persoonlijke barrières en grenzen te overstijgen en leren zij hoe ze effectiever kunnen functioneren.

Verandering

Personal Coaching is gericht op het bewerkstelligen van verandering door te focussen op het definiëren en bereiken van specifieke doelen. Coaching-methodieken zijn eerder oplossingsgericht dan probleemgericht. Ze neigen ernaar zeer oplossingsgericht te zijn en het ontwikkelen van nieuwe denk- en handelingsstrategieën te stimuleren, in plaats van te proberen problemen en conflicten uit het verleden op te lossen. Probleemoplossing of het bewerkstelligen van een zogenaamde ‘helende verandering’ is veeleer verbonden aan het terrein van counseling en therapie. Een coach van de Academie voor NLP gebruikt diverse tools uit de NLP-school, alsook andere methodieken die specifiek kunnen zijn voor een bepaald doel. Denk hierbij aan het Enneagram, Ik2, MBTI, en Mindfulness.  

NLP Krachtige Hulpbron

“De focus van NLP op uitkomsten die voldoen aan de vormvoorwaarden (waaronder taalkundig positieve formulering), haar grondbeginsel van het modelleren van (communicatie-)experts die uitzonderlijke prestaties neerzetten en het vermogen ‘stap voor stap-processen’ te produceren die excellentie kunnen bevorderen, maken NLP tot een van de belangrijkste en meest krachtige hulpbronnen voor Personal Coaching”.

Wat doet een coach van de Academie voor NLP concreet?

 • Echt luisteren. Betrokkenheid, d.w.z. hij gaat niet naar z’n eigen gedachten, noch naar gedachten die opkomen door hetgeen hij hoort. Hij stemt zich af in gedrag op de medewerker en is op zoek naar de vraag achter de vraag;
 • Vragen stellen over dat wat hij hoort, ziet en voelt of anderszins heeft waargenomen op metaniveau;
 • Doorvragen met open vragen en gericht op onuitgesproken informatie;
 • Het gaat bij het vragen stellen om de ander op een elegante manier te leiden naar antwoorden op vragen, ervan uitgaande dat de ander voldoende is toegerust om z’n eigen inhoudelijke problemen op te lossen;
 • Door bewuste feedback het zelfvertrouwen van de ander versterken;
 • Duidelijke, tijdgebonden afspraken maken over terugkoppeling;
 • Zorgt voor verbondenheid tussen hemzelf en degene die hij coacht;
 • Ondersteunt het samenwerkingsproces door op procesniveau (zo nodig) interventies te doen;
 • Formuleert zijn antwoorden in heldere, eenduidige taal;
 • Gebruikt vriendelijke, besliste en directieve taal als hij aanwijzingen geeft;
 • Is directief en voert slecht-nieuws-gesprekken als daar aanleiding toe is op een manier die helder en te begrijpen is, terwijl de relatie in tact blijft;
 • Past zijn coachingsmethodiek aan de vraag van de gecoachte;
 • Beschikt over een groot arsenaal aan coachingstechnieken in combinatie met NLP;
 • Confronteert;
 • Is flexibel en schakelt tussen diverse coachingstechnieken.

Contact

Neem contact op met de Academie voor NLP voor een oriënterend gesprek. Gewoon doen!

Academie voor NLP Contact
Neem contact op voor een oriënterend gesprek!

GEEN REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here