Wat is Coaching?

Om de coach mix van de Academie voor NLP te begrijpen, is het van belang om eerst het begrip coaching uit te leggen. In principe gaat het om het begeleiden van de reis die iemand aflegt van waar hij was (is) naar waar hij wil zijn. Begeleiden van organisaties, personen of teams in hun ontwikkeling. Dit alles op basis van een gelijkwaardige en veilige relatie en met een afgesproken focus of doel. De verantwoordelijkheid en autonomie voor het leerproces en het leren ligt bij de gecoachte zelf. De coach van de Academie voor NLP is begeleider en ondersteund bij het afleggen van het pad. Het uiteindelijke doel is bepaald gedrag veranderen waardoor de gecoachte zijn functioneren in het algemeen verbetert. Voor iedereen is het uiteindelijk doel anders. Daarom heeft iedereen zijn eigen leerdoelen of thema’s met bijbehorende werkvormen. Die verschillende werkvormen bestaan uit methodieken en modellen. Dat noemen we de coach mix.

Waarom Coaching?

In deze drukke maatschappij is onze tijd schaars en als we iets kopen willen we graag dat het aansluit bij onze individuele wensen. Geen dagen training maar leren op een tijdstip met een manier die aansluit bij onze vragen en leerstijl. Coaching wordt door veel organisaties ingezet om te leren en te veranderen. Daarmee wordt coaching niet alleen meer gezien als interventie voor diegenen die onvoldoende functioneren, maar vooral om het beste uit medewerkers te halen. Samen op zoek gaan naar talenten en deze optimaal benutten en inzetten. Samenwerken in een team vergt niet alleen maar IQ (kennis), maar vooral EQ (soft skills). Voor het ontwikkelen van die soft skills en de manier van communiceren met elkaar wordt steeds vaker en gids of coach ingezet.

De Coachvraag

Onze ervaring leert ons dat de eerste vraag die de gecoachte stelt meestal de echte vraag op de achtergrond plaatst. Het meest wezenlijke in de reis betreft meestal ‘de vraag achter de vraag’. Coach en gecoachte gaan samen op zoek naar de essentie, meest relevante en fundamentele aandachtspunt, waardoor gedrag veranderd kan worden om optimaal te functioneren. De vraag kan en hoeft niet altijd helder te zijn. Het leren begint al bij het verder verhelderen van en inzicht krijgen in de vraag. Tijdens het intakegesprek gaan we hier verder op in. Een traject begint bij de Academie voor NLP altijd met een intakegesprek. Allereerst om de gecoachte eventueel over een drempel te helpen. Maar de coach dient ook overtuigd te zijn van zijn toegevoegde waarde in het traject.

Visie op Coaching

Coaching is meer dan gesprekken voeren, luisteren vragen stellen en doorvragen. Om iemand op zijn reis te begeleiden van waar hij was naar waar hij naar toe wil, ontwerpen we een specifiek coachtraject. Met Neuro Linguistisch Programmeren als basis doen we meer dan inzicht geven in problemen, overtuigingen en patronen. Het kunnen toepassen in de praktijk van nieuw gedrag, vaardigheden en inzichten wordt fasegewijs begeleid.

Fases van Ontwikkeling

Ons uitgangspunt voor een coachtraject betreft 12 sessies van 1,5 uur (exclusief het intakegesprek). Per twee sessies behandelen de fases: verhelderen, verdiepen, verbinden, verwerven, veranderen en verankeren. De eerste twee sessies zijn bedoeld om de ‘echte’ vraag helder te krijgen. Als de focus helder is ligt er een doel waar we mee aan de slag gaan; verdiepen. Begrijpen hoe iets zit of hoe iets anders kan, is nog niet genoeg om dingen ook anders te doen. Werkelijk voelen wat een verandering betekent is belangrijk om tot een werkelijk verandering te komen: verbinden. Nieuwe vaardigheden, nieuwe kennis, nieuw gedrag en uitbreiding van het eigen repertoire maakt iemand flexibeler: verwerven. Het toepassen hiervan en het echt gaan doen heeft te maken met lef en doorzettingsvermogen: veranderen. De fase waarin iemand nieuw gedrag verweeft in zijn eigen manier van werken noemen we het proces van onbewust onbekwaam, via bewust onbekwaam, bewust bekwaam naar onbewust bekwaam: verankeren.

Tools

Algemene NLP-vaardigheden, -gereedschappen en -technieken die effectief coachen ondersteunen, zijn: het vaststellen van doelen en uitkomsten die voldoen aan de vormvoorwaarden, het gericht beïnvloeden van innerlijke toestanden, het innemen van verschillende waarnemingsposities, het identificeren van momenten van excellentie, het overbrengen van (innerlijke) hulpbronnen en het geven van kwalitatief hoogwaardige feedback.

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig geworden? Spreekt bovenstaande coach mix je aan? Neem dan contact op met de Academie voor NLP en maak een afspraak voor een intakegesprek.

DIENSTEN/ COACHING

Burn-Out Coaching

Mist Een mist van burn-out hangt rond je heen. Welke mist? Dat gevoel van voortdurend uitgeput, snel geïrriteerd, onbekwaam vinden en onvoldoende waardering...

Resultaat Coaching

Waarom zou je Resultaat Coaching doen? Om echt het leven te leven dat je verdient, moet je je eigen interne motivaties onderzoeken en de diepere redenen bepalen...

Executive Coaching

Hoe overtuig je executives (leiders & managers) om te veranderen? Hoe kun je hun talenten en potentieel optimaliseren? Welke ‘best practices’ in executive coaching programma's produceren blijvende...

Team Coaching

De oplossing is het probleem en hoe team coaching daarbij helpt. Maar al te vaak presenteren leiders zichzelf als 'DE' oplossing. Dat impliceert dat er een probleem...

NIEUWSGIERIG?

Wil je graag meer weten wat de Academie voor NLP voor jou en je organisatie kan betekenen?
Zijn jij en je omgeving toe aan een volgende stap in de persoonlijke ontwikkeling?
Trek dan de stoute schoenen aan en maak een afspraak!
Gewoon doen!