Steeds meer organisaties komen tot de conclusie dat er een overtuigende link is tussen het succes van een organisatie en de emotionele intelligentie van het management. Daarom is volgens Daniel Goleman “Emotionele Intelligentie” twee keer zo belangrijk als voorwaarde voor het bereiken van resultaten dan IQ of andere vaardigheden.

Invoelingsvermogen

Ter illustratie: bij managers dringt de overtuiging door dat hoge rapportcijfers maar weinig opleveren en dat het veel meer gaat over de kennis van je eigen emoties, je zelfbewustzijn, invoelingsvermogen en je vermogen om samen te werken. Effectieve managers delen een eigenschap: zij verwierven een hoog EQ (emotioneel quotiënt). Met cognitieve intelligentie alleen red je het niet meer, dat is geen garantie om te slagen. Dus met andere woorden: met een hoog IQ kun je een baan krijgen, met een hoog EQ maak je promotie.

Drive

Het is daarbij belangrijk je te realiseren dat IQ een gegeven is en nauwelijks te ontwikkelen. Daarom is het enige wat je kunt doen om de uitkomst van je IQ meting te beïnvloeden zoveel mogelijk tests uit je hoofd leren. Daar staat tegenover dat je EQ echter kunt ontwikkelen. Bovendien neemt je EQ toe naarmate je meer leert over jezelf. Over je drijfveren en wat de betekenis is van je emoties. En hoe je je emoties kunt gebruiken om je (levens)doelen te bereiken.

Taxatie

In het bedrijfsleven bestaat grote behoefte aan taxatie van het emotioneel quotiënt. En daarom is het voor managers, leidinggevenden, coaches, trainers en personeelsconsulenten belangrijk om te weten waar ze zijn in hun emotionele ontwikkeling.

Beeld van de Werkelijkheid

“The range of what we think and do is limited by what we fail to notice. And because we fail to notice that we fail to notice, there is little we can do to change; until we notice how failing to notice shapes our thoughts and deeds”.

Ronald David Laing, Scottish Psychiatrist

Veranderen

Bovenstaande geeft perfect weer dat het vak van verandermanagement zich heeft ontwikkeld. Van een meer technisch gebied naar een gebied van het veranderen van gedrag en werkwijzen van mensen. Daarom krijgt veranderen in iedere organisatie veel aandacht. Dus wordt verandermanagement vooral door leiders en managers als een van de belangrijkste ontwikkelpunten gezien.

Ontwikkelpunten

De reden hiervoor is simpel: enerzijds wordt iedere organisatie continu geconfronteerd met veranderingen. Anderzijds blijkt echter dat in bijna 60 procent van de gevallen een verandertraject niet leidt tot het gewenste resultaat. Waardoor het onderkennen dat veranderen primair te maken heeft met mensen en in veel mindere mate met structuren, processen, procedures en coördinatiemechanismen, al een belangrijke stap voorwaarts is (Bron: “De Talentcoach”, Jan van Zwieten).

Diensten van de Academie voor NLP

Contact

Als veranderen binnen organisaties te maken heeft met mensen is het van toegevoegde waarde om te investeren in die mensen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat betekent: het management neemt het voortouw. Maak een afspraak met de Academie voor NLP om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Afspraak maken! Gewoon Doen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here