Elly vertelt tijdens haar intakegesprek over één van haar vroegere medewerkers op de afdeling. Woedend vertelt ze dat hij een autoritair en macho mannetje is. Regelmatig maakte hij gebruik van insinuerende opmerkingen en denigrerend taalgebruik. Hij was de belangrijkste reden voor haar om weg te gaan en een andere baan te zoeken. Maar een jaar later verscheen hij in het nieuwe bedrijf waar ze werkt en kwam ze onder zijn leiding te staan. Zijn aanwezigheid had enorme impact op haar. Ik vroeg haar een beeld van de man in haar geest op te roepen, te visualiseren.  

Mug

Daarna vroeg ik haar dat beeld in een fotolijstje te zetten en kleiner en kleiner te maken. Zodat er nog maar een klein stipje over was. Vervolgens vroeg ik of haar gevoelens van kwaadheid waren verschoven. Zonder dat ik ernaar vroeg, zei ze dat ze hem zag als een irritante zoemende mug. Om hem vervolgens (in haar hoofd) met een tijdschrift tegen het behang te plakken. Visualiseren hielp haar het probleem op te lossen. En daarmee haar doel te bereiken.

Pijlers

Een van de pijlers van NLP is wat door NLP zintuigelijk bewustzijn wordt genoemd. Dit betreft de manier waarop we de wereld zin geven en via de zintuigen onze eigen werkelijkheid scheppen. Zodra we tot de ontdekking komen dat we de dingen op een bepaalde manier goed doen, zullen we het op die manier blijven doen. We kiezen de weg van de minste weerstand en beperken daarmee onze mogelijkheden. Dit is ook wat onze zintuigen kan overkomen. We zijn bijvoorbeeld erg goed in een bepaalde manier van denken en informatie verwerken, dus laten we de andere zintuigen verkommeren. Sommige mensen zien meer beelden en plaatjes, ze zijn visueel ingesteld. Beelden oproepen is voor deze groep een makkie. Anderen zijn auditief (geluiden) of kinesthetisch (emotionele aspecten) ingesteld. Ze kunnen met de visualiseren techniek hun leven en zintuigelijke bewustzijn verrijken.

“De gemiddelde mens kijkt zonder te zien, luistert zonder te horen, tast zonder te voelen, eet zonder te proeven, beweegt zonder zich daarvan bewust te zijn, ademt in zonder te ruiken en praat zonder na te denken”.

Leonardo da Vinci

Visuele waarneming

Het contact met de wereld om ons heen verloopt dus via waarneming. Waarneming begint met het omzetten van prikkels via onze zintuigen (zien, horen, voelen, proeven en ruiken). Voor alle zintuigen geldt dat deze prikkels bestaan uit fysische energie die door receptoren (zoals de ogen, de oren en de neus) wordt omgezet in fysiologische activiteit. Vanuit de receptoren wordt deze fysiologische activiteit via verschillende stromen ‘geprojecteerd’ naar gebieden in de hersenen die zich bezighouden met de meest elementaire verwerking van zintuiglijke informatie (Bron: “Klinische Neuropsychologie”; P. Kessel et al.).

Brein

Deze organisatie van de waarnemingsprocessen is in wezen bij elk zintuigsysteem wel terug te vinden, maar bij de mens is de visuele waarneming het best onderzocht. Het rechter breindeel is dat deel van het menselijk brein dat non-verbaal, creatief, muzikaal en emotioneel is. Het is het intuïtieve deel dat niet-logische maar over het algemeen nauwkeurige beslissingen neemt, dat patronen of het grote geheel ziet, dat betrokken is bij de meeste visualisatieactiviteiten.

Wat is NLP
Wat is zintuigelijk bewustzijn?

Magneet

Een mentale film of foto (snapshot) werkt als een magneet en geeft een signaal af aan het onderbewustzijn. Deze creëert een optimale combinatie van factoren om een doel te helpen realiseren. Visualisatie wordt daardoor en door training (herhalen, oefenen en programmeren) onderdeel van de mentale software van het brein. Deze software helpt bij het realiseren van doelen/ gewenste uitkomsten. Het verschil tussen succes en geen succes ligt in het feit dat iemand het diepere gedeelte van het brein kan bereiken, met de wil om succes te hebben en de gestelde doelen te realiseren.

Visualisatie

Wat is visualiseren dan precies? Een definitie kan zijn: het op een bewuste manier creëren van gewenste uitkomsten in je leven. Visualisatie is voelen of zien met je innerlijke mentale ogen. De ogen van je geest. Dat is anders dan “imaging” in NLP termen. Bij “imaging” worden de beelden versterkt met de 5 zintuigen. Je hoort bijvoorbeeld geluiden erbij, zoals je stem of je krijgt er een bepaald gevoel bij. Kou, warmte, obstakels op het oppervlak of het ruiken van geuren, zoals vers gemaaid gras of een net gebakken brood. Bij “imaging” is altijd 1 van de 5 zintuiglijke waarnemingen de bovenliggende. De meeste mensen zijn visueel ingesteld. Bij visualiseren gaat het altijd en alleen over beelden, zien dus.

Misvatting

De meest voorkomende misvatting over visualisatie is dat je moet kunnen visualiseren met grote helderheid en levendigheid om daar effectief in te zijn. In feite is levendigheid van beelden lang niet zo belangrijk als de controle ervan. Maak je geen zorgen als je van tijd tot tijd, alleen maar een fragment (of meerdere fragmenten) van een afbeelding ziet. Zo’n specifiek fragment kan leiden tot een onbewuste associatie met het grote plaatje. Het grote plaatje dat heel subtiel meerdere zintuigen inbrengt. Ontdek gewoon je eigen persoonlijke gevoel van “pacing” tijdens het visualiseren. Je neemt de tijd voor dit proces om jouw verbeeldingswereld te betreden of je kunt toestaan dat de beelden stromen op een snelle, caleidoscopische snelheid. Beide zijn even effectief, afhankelijk van je persoonlijke psychologie.

Visualisatietechnieken

Hoe meer nieuwe vaardigheden of processen je jezelf aanleert, hoe meer technieken je tot je beschikking hebt om makkelijk aanpassingen en veranderingen in je leven aan te brengen. Natuurlijk is dat afhankelijk van de uitdaging waar je voor staat. Hieronder volgen zes visualisatietechnieken. De beschikbaarheid van verschillende technieken helpt voorkomen dat het herhaaldelijk gebruik van één techniek gaat vervelen. Het gebruik van verschillende technieken kan je scherp houden. Daarbij verhoogt het gebruik van verschillende technieken de kans op het vinden van de juiste combinatie (doel/ techniek) die het meest geschikt voor je is. Daardoor worden verschillende gebieden van het brein aangesproken en meer hersencellen aan het werk gezet.

“Collage”

Maak een montage of collage met vijf of zes mentale snapshots van verschillende aspecten op het moment dat doelen zouden zijn bereikt (toekomst).

“Strobing of Flash”

Neem een foto van een einddoel in gedachten en laat die foto mentaal, aan en uit flitsen (flash). Begin langzaam en voer het tempo op. Versnel, herhaal het patroon totdat het beeld “klikt” (pakt) en ankert in het onderbewustzijn.

“Computer-Generated”

Zoals op een beeldscherm foto’s worden geladen. Begin met een kleine gekleurde stip in het midden en bouw binnen 30 seconden het beeld op door middel van duizenden gekleurde stippen. Laat de stippen het beeld genereren en het patroon, mentale beeld van het einddoel creëren.

“Multi-Focus”

Creëer mentaal projectstralen van licht of energie vanuit je voorhoofd, je hart en je borst. Elke straal maakt een specifiek beeld van je einddoel. En elk beeld van je einddoel projecteert samen met de andere beelden daardoor een 3D hologram.

“Whoosh of Explosion”

Na het mentaal projecteren van een oud, pré-doel in saaie kleuren, veeg (whoosh) het weg en vervang het door een beeld waarop je dat doel bereikt hebt. Dat nieuwe beeld is een explosie van felle kleuren en glinsterende energie.

“In/Out of Dissociatief”

Stel jezelf voor in je eigen lichaam en kijkend door jouw eigen ogen naar een voltooid doel. Plaats jezelf daarna buiten je lichaam en kijk vanaf die positie naar jezelf op het moment dat je je doel bereikt hebt. Je bent nu jezelf aan het observeren in het beeld van het einddoel.

Opdracht

Alle visualisaties mogen nooit langer dan 30 seconden duren. Als een doel (het bewust creëren van een gewenste uitkomst) voor een tweede keer achter elkaar geprogrammeerd wordt, volg dan dezelfde procedure gedurende 30 seconden, voordat naar een volgend doel wordt gegaan.

Tips

Hieronder volgen drie tips voor het verbeteren van visualisatie- en beeldvormingsvaardigheden.

  • Doe deze mentale programmering in een enthousiaste, opgewonden toestand alsof je je doel al hebt bereikt. Het projecteren van “genot” in de programmering mobiliseert het limbisch systeem, het emotionele midden-brein.
  • Gebruik je gehele brein bij het visualiseren. De ideale toestand van het brein voor een effectieve visualisatie is de synergie van je midden-brein, de gerichte intentie van je linkerhersenhelft en de speelsheid of lichtheid van je rechterhersenhelft.
  • Gebruik symbolische beelden van het doel voor krachtige, effectieve, real-life beelden.

Spiraal van Succes

Als je werkelijk leeft en (afgewogen) risico’s neemt, is er een steeds grotere spiraal van kansen die omhoog beweegt. Dit noemen we de spiraal van succes. Wanneer mensen op veilig spelen, alleen maar overleven, wordt de reeks spiralen steeds kleiner. Dit fenomeen kan een metafoor zijn in vele gebieden van je leven. Veel mensen weten niet hoe ze een spiraal van succes moeten creëren.

Contact

Verander de stand van je zeilen
Gewoon Doen! Maak een afspraak!

Velen van ons zijn geconditioneerd om hun acties te baseren op plicht en verplichting (louter overleving) en daar is niks mis mee, als je je daar goed bij voelt en tevreden mee bent. Daarom blijven ze een toekomst creëren op basis van wat anderen zeggen hoe hun toekomst zou moeten zijn. Of wat iemand anders gelooft juist te zijn; de enige echte waarheid. Ze hebben nog nooit een toekomst gevisualiseerd die door henzelf in plaats van door iemand anders is gedefinieerd. Zou je dat willen veranderen? Verander dan de stand van je zeilen en neem contact op met de Academie voor NLP voor een oriënterend gesprek.

“Hoe minder iemand denkt, des te minder zal aan zijn ogen ontgaan: het zien moet bij hem de plaats van het denken innemen”.

A.Schopenhauer