Home Coaching Senioren Coaching

Senioren Coaching

Author

Date

Category

Bijna met pensioen? Met pensioen in een Nederland dat vergrijst? Die vergrijzing betekent dat er steeds meer 65-plussers zijn op steeds minder werkenden. Vervolgens draagt de vergrijzing van de bevolking draagt bij aan de groei van het aantal werkende 55-plussers. Bovendien zijn er steeds meer mensen van 55 jaar of ouder. Evenals het afschaffen van VUT- en prepensioenregelingen en het verschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd vormen een factor. Hoe ziet hun levensfase er uit? Kunnen ze leven vanuit mogelijkheden, kennis, kunde en ervaring. Daarom helpt Senioren Coaching!

Participatie

Blijkbaar werken ouderen hierdoor tot op hogere leeftijd door. En waardoor de arbeidsparticipatie toeneemt. Zo was de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan in 2002 60 jaar en ruim 8 maanden, in 2014 63 jaar en 10 maanden en in 2018 65 jaar. De participatie (niet seizoen gecorrigeerd) nam tussen het eerste kwartaal van 2014 en het derde van 2019 sterk toe bij 55- tot 65-jarigen, van 59,0 naar 69,7 procent. De participatie van 65-jarigen is het meest gestegen: inmiddels heeft ruim 1 op de 3 betaald werk.

Vrijwilligerswerk

In Nederland was 13 procent van de bevolking in 2018 tussen 55 en 65 jaar oud, net als gemiddeld in de Europese Unie. Deze jonge ouderen hebben een relatief hoge arbeidsparticipatie en ze doen veel vrijwilligerswerk. Dat blijkt uit de CBS-publicatie Welvaart en Welzijn 2019. Niet alleen in arbeidsparticipatie zijn de verschillen binnen de Europese Unie aanzienlijk, maar ook in het doen van onbetaald werk. Nederland is koploper in vrijwilligerswerk. Het gaat dan om informele hulp (mantelzorg, burenhulp) en formele hulp (in georganiseerd verband). Ruim 83 procent van de 50- tot 65-jarigen gaf aan hier in 2015 tijd aan te hebben besteed. In Finland en Zweden liggen deze percentages ook hoog. In Malta, Cyprus, Roemenië, Bulgarije en Hongarije is het aandeel jonge ouderen dat vrijwilligerswerk verricht minder dan 10 procent. Het EU-gemiddelde is bijna 25 procent.

Sociale Media

Het sociale media gebruik van ouderen heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Vooral 65- tot 75-jarigen maken steeds meer gebruik van sociale media. In 2019 zei 76 procent van de ondervraagden in deze leeftijdscategorie actief te zijn geweest op sociale media, vijf jaar eerder was dat nog 40 procent. Ook het sociale media gebruik onder 75-plussers is toegenomen. Tekstberichten uitwisselen bijvoorbeeld via WhatsApp is onder ouderen het meest populair. Dit blijkt uit recente cijfers van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2019’ van het CBS.

Wat is NLP

Gids

Daarom ondersteunt de Academie voor NLP met plezier en enthousiasme senioren die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, functie of baan in hun nieuwe levensfase. Mensen die ondersteuning zoeken in hun tocht naar nieuwe, andere mogelijkheden en die willen investeren in bijbehorend effectief gedrag. Senioren die op zoek zijn naar nieuwe, andere perspectieven en de voorkeur geven aan aan een individueel traject. Een traject onder begeleiding van een senior ‘gids’, met jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen binnen bedrijven/ organisaties. Een professionele ‘gids’ die het klappen van de zweep kent en zelf ook in die levensfase naar andere perspectieven op zoek ging. Senioren coaching helpt bij het invullen van de nieuwe levensfase!

Gedachten

“Gedachten zijn net golven. Je kunt golven niet tegenhouden. Je kunt wel leren surfen”

Khaled Hosseini

Surfen

Natuurlijk kan een senior nog leren surfen. In deze persoonlijke coaching sessies staan een aantal NLP thema’s en modellen centraal. Thema’s die leren hoe gedachten te ordenen en vanuit deze ordening nieuw en ander gedrag laten zien. Dit gedrag valt op door zelfvertrouwen, enthousiasme, flexibiliteit, heldere communicatie en grip op gedachten. Thema’s zoals “gewoontes opnieuw programmeren”, “oude gevoelens door nieuwe vervangen” en “kracht krijgen met positieve overtuigingen”.

Regie

Wat vragen we van de betrokken senior? Het proces ingaan met durf en een groot incasseringsvermogen. In het proces staan en herkennen, loslaten, oefenen en onderhouden. Daardoor ontstaat het weer in handen krijgen van de regie in het leven. Dat is de regie over gedachten en mogelijkheden. Senioren coaching helpt daarbij!

Verander de stand van je zeilen
Gewoon Doen! Maak een afspraak!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Leo Janse

Inspirerende trainer en coach die zoveel ervaring en wijsheid bezit en NLP werkelijk doorleeft.

Hij is oprecht betrokken bij de ontwikkeling van de medemens. Mensen aanspreken, motiveren en inspireren om stappen te zetten naar ander gedrag dat resultaat oplevert. Daar staat en gaat hij voor!

Hij coacht soms nog op individueel niveau mensen binnen organisaties. Maar voornamelijk senioren in hun actuele en/ of toekomstige levensfase.

Leo is de oprichter van de Academie voor NLP in 1996 en tegenwoordig actief in de Raad van Advies van de Academie.

Recent posts

“SNAP” BESLISSEN

De boel zat op slot en daardoor geen actuele sportwedstrijden meer te zien. Dus ook ik keek naar herhalingen van de meest...

Verbinding

Diep in mijn binnenste voelt het voor mij of we allemaal met elkaar verbonden zijn. Natuurlijk, we zijn individuen, verantwoordelijk voor onze...

Moed in de Schoenen

Gisterochtend maakte ik een praatje met mijn buren. Hun camper stond voor de deur en ze stonden op het punt om te...

Overtuigingen

Als een manager tegen je zegt dat een specifieke collega van je aartslui is en dat je die in het oog moet...

Kathedraal

Een man liep op een groepje van drie steenhouwers af en vroeg aan de eerste wat hij aan het doen was. Deze...

Recent comments

Academie voor NLP on Naïef Enthousiasme
C.hoefnagels on Naïef Enthousiasme
Academie voor NLP on Remote Coaching
Nolda on Remote Coaching