Remote Coaching van de Academie voor NLP gaat over online coachen in combinatie met F2F coaching. Want Remote Coaching (e-coaching) is een vorm van coaching die zich kenmerkt door het gebruik van verschillende typen communicatie: telefoon, chat en/ of mail met elk zijn kenmerkende eigenschappen en voor- en nadelen.

Gelijkwaardigheid

Volgens onze definitie is het geen hiërarchisch ontwikkelingspartnerschap. Daar bedoelen we mee dat de coach op basis van gelijkwaardigheid met de gecoachte werkt. En daarbij vindt het leer en reflectieproces zowel analoog als digitaal plaats. Daarbij is er ook sprake van fysieke afstand in de communicatie. Dat is een mond vol. Maar om voor deze manier van coachen te kiezen is het belangrijk om te weten wat we daar mee bedoelen.

Online Coachen

In alle verschillende definities van coaching komt één factor altijd terug en dat is het faciliteren van leren. Leren wordt gezien als een essentieel onderdeel binnen het coaching proces. Online leren wordt ook wel ‘e-leren’ genoemd. Bij online leren is het verwerven van kennis het hoofddoel. Onder de noemer online hulpverlening vallen alle vormen van hulpverlening die met behulp van techniek op afstand worden uitgevoerd. Binnen coaching is het leren voornamelijk instrumenteel om een bijdrage te leveren aan het vormgeven van gedragsveranderingen. Dat is bij online coachen of Remote Coaching van de Academie voor NLP precies hetzelfde.

Drie kenmerken van Remote Coaching

  1. Er is sprake van coaching. Kenmerkend is het ontbreken van een hiërarchische en adviserende relatie waardoor deze vorm zich inhoudelijk onderscheidt van ‘e-leren’ en ‘e-therapie’;
  2. Het leer- en reflectieproces vindt zowel plaats in de praktijk (‘on the job’) als in de directe leefomgeving van de gecoachte (analoog). Dit leer- en reflectieproces wordt ondersteund door het inzetten van internet (digitaal). Door deze aanpak wordt gewerkt in realistische en relevante situaties;
  3. De communicatie tussen coach en gecoachte verloopt niet in nabijheid van elkaar (in persoon), maar op fysieke afstand (distance/ remote). Daarnaast bepalen zij wanneer ze elkaars berichten bekijken en beantwoorden (asynchroon). Hierdoor is het coaching traject dus tijd- en plaats onafhankelijk.

Redenen voor Remote Coaching

Waarom gaan organisaties aan de slag met Remote Coaching? In eerste instantie omdat er is gekeken in welke mate Remote Coaching overlap kent met de begeleidingsvormen online leren (e-learning) en online hulpverlening (e-therapie). Online hulpverlening verloopt over het algemeen via aanbod gestuurde programma’s die modulair en voornamelijk protocollair ingericht zijn. De cliënt loopt een aantal standaard opgezette modules door, waarbij er sporadisch online contact is met een hulpverlener.

Contactmomenten

Anderzijds is Remote Coaching nooit aanbod gestuurd. Dus is het gebruik van protocollen beperkt en zijn contactmomenten van essentieel belang om het proces vorm te geven.

TjoepTjoep

Ongelooflijk zeg, ik ben nu op TjoepTjoep. Onvoorstelbaar. Onbetaalbaar, maar waar. M’n eigen kunnen filmen zeg, dat is iets fantastisch. Dat is iets unieks. Dat kan geen ene, maar ik kan dat. Die nieuw tignologie, wow! Super.”

Bron: Eddy Wally

Online generatie

Allereerst omdat de huidige maatschappij een technische onlineontwikkeling doormaakt en daarmee de behoefte om online te kunnen werken aan het toenemen is. De gemiddelde Nederlander is 32,8 uur per maand online. Wereldwijd zijn er inmiddels 35 miljard apparaten online (computers en smartphones) en dit gaat alleen maar toenemen. Bijna iedereen gebruikt internet om te chatten, e-mailen en gamen.

Het ‘Nieuwe Werken’

Het nieuwe begeleiden in de vorm van Remote Coaching sluit goed aan bij de trend van ‘Het Nieuwe Werken’. Flexibiliteit van het inrichten van werkzaamheden en werkplekken is in hoge mate populair. Het animo onder werkgevers groeit ook steeds meer om ‘Het Nieuwe Werken’ te omarmen.

Kenniswerkers

Nederland is een kenniseconomie, 70 procent van het werk vindt plaats in de dienstverlening. Kenniswerkers waarderen het ‘Nieuwe Werken’ zeer. De nieuwe manier van werken vraagt ook om een nieuwe manier van begeleiden.

Op afstand

Remote Coaching maakt plaats- en tijdonafhankelijke begeleiding mogelijk. Om als organisatie en/ of als leidinggevende in contact te blijven met de flexwerkers en de juiste begeleiding te blijven bieden, wordt begeleiding op afstand steeds belangrijker. Coachende vaardigheden en online coachende vaardigheden spelen hier een cruciale rol. Voor de flexwerkers zelf wordt het inzetten van social media steeds belangrijker om zo in contact te blijven met hun (werk) omgeving.

Uitbreiding dienstverlening naar eigen personeel

Een laatste te noemen reden is het uitbreiden of aanvullen van de al bestaande dienstverlening zoals nazorg bij trainings- en opleidingsdoeleinden. Er bestaan legio mogelijkheden om Remote Coaching in te zetten ter ondersteuning van F2F begeleiding.

Verandering van gedrag

In organisaties waarbij kennis- en vaardighedenontwikkeling de kernactiviteit is, kan nazorg door Remote Coaching bijdragen aan verankering van de kennis in waargenomen verandering van gedrag. Remote Coaching aanbieden als een extra service in de begeleiding van medewerkers, consultants en klanten. En mogelijk het willen bereiken van nieuwe doelgroepen: jongeren of bijvoorbeeld expats die internationaal wonen en werken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here