De MasterClass NLP “Omgaan met Lastige Situaties” draait om persoonlijk leiderschap en is er één in de serie van 7 MasterClasses NLP. In de MasterClass NLP “Omgaan met Lastige Situaties” ga je aan de slag met submodaliteiten, states, ankeren en met pacing en leading. Deelname is echter slechts mogelijk als je de MasterClass NLP “Winnen is Beginnen” met goed gevolg heb voltooid. Zonder de uitgangspunten en de basiskennis NLP heeft deelname aan deze MasterClass geen zin. Dus doe eerst de MasterClass NLP “Winnen is Beginnen”.

MasterClasses NLP

Elke MasterClass NLP van de Academie voor NLP, bestaat uit een intensieve 2 daagse training met betrekking tot specifieke topics uit de NLP Practitioner opleiding. Je kunt alle MasterClasses NLP in je eigen tempo volgen. Aan het einde van elke Masterclass NLP vindt een test plaats om te kijken of je in staat bent de theorie in de praktijk te vertalen. Als je met goed gevolg alle MasterClasses hebt doorlopen kom je in aanmerking voor het officiële certificaat NLP Practitioner.

De belangrijkste onderwerpen op een rijtje

  • Submodaliteiten;
  • Ankeren & “Circle of Excellence”;
  • Pacing en Leading;
  • States.

Submodaliteiten zijn de elementaire bouwstenen van hoe jij je wereld ervaart.

Modaliteiten is een ander woord voor zintuiglijke of representatiesystemen (visueel, auditief, kinesthetisch, geur en smaak). Submodaliteiten zijn de karakteristieken die horen bij deze modaliteiten. Samen bepalen zij de individuele interne ervaring. Met andere woorden: hoe iemand weet dat hij/ zij iets weet. Veranderingen in de interne ervaring leiden tot externe veranderingen. Een subtiele verandering van een submodaliteit kan een aanzienlijk effect hebben op een verandering van de bijbehorende ervaring.

Ankeren doen wij van nature onbewust.

Mensen hebben twee communicatieniveaus: bewust en onbewust. We verbinden een ervaring met een beeld, geluid, gevoel en zelfs geur of smaak. Een anker is een stimulus/respons reactie. We kunnen een ervaring bewust weer oproepen door haar te koppelen aan een woord, gebaar of aanraking. Kortom we hebben een natuurlijke neiging om nauwkeurig te ankeren. Met ankeren doe je dat bewust. Daarmee anker je een reactie die je zelf graag wilt. Naast het kinesthetisch, auditief en visueel ankeren bestaan er nog een aantal ankertechnieken, zoals:

Ankers stapelen (Stacking Anchors): Een aantal hulpbron ervaringen worden steeds op dezelfde plek geankerd, waardoor de werking van het anker wordt versterkt.
Een ketting van ankers (Chaining Anchors): Verscheidene ankers worden geplaatst en elk van deze ankers weerspiegelt een onderdeel van de gewenste ervaring. De ketting wordt zo opgebouwd dat ze in een aantal (3 tot 5) stappen leidt tot de gewenste ervaring.
Integrerende ankers (Collapsing Anchors): Twee ankers, die elkaars tegenpool zijn, worden gelijktijdig geactiveerd waardoor ze elkaar neutraliseren.

Pacing is aansluiten in je gedrag bij de ander voordat je Leading wordt

Om het afstemmen op anderen te versnellen is het mogelijk om anderen bewust in hun gedragspatronen te volgen: het pacen of volgen. Pacing kun je toepassen op drie gebieden: CULTUUR: Zoals kleding, wijze van begroeten. VERBAAL: Het gebruik van dezelfde of vergelijkbare woorden, zinnen en zinsconstructies. En GEDRAG: Ademhalingstempo, lichaamshouding en gebaren en spreeksnelheid en intonatie. Dus met dezelfde of vergelijkbare gedragspatronen sluit je aan bij het gedrag van de ander. Dit kan op bewust of onbewust niveau. Het is de bedoeling dat je zo leert pacen dat het niet meer als een bewuste activiteit, maar als natuurlijk gedrag geschiedt. Leading (leiden) is een manier om richting te geven aan een bepaald gedragspatroon van een ander met als doel iemands denken en aandacht te leiden. Wanneer je dit doet is het belangrijk om te weten wat je met de communicatie nastreeft en welk doel je hebt.

De huidige situatie of toestand wordt ook wel present state genoemd.

Door informatie te verzamelen over de “huidige situatie” kun je de structuur herkennen van gedragingen, mentale processen en interne toestand van de ander. Om zicht te krijgen op het model van de wereld van de ander is het verkennen van de huidige situatie een belangrijke techniek. Het verkennen van de huidige situatie is van belang als je deze situatie wilt veranderen, met andere woorden, als je een gewenste situatie voor ogen staat (desired state).

Soms wordt de huidige situatie ervaren als een probleem situatie (problem state). Je kunt je voorstellen dat, naar mate iemand de gewenste situatie minder bereikt, hij of zij de huidige situatie meer ervaart als probleem situatie. Het is belangrijk de sequentie (volgorde van handelen, denken en voelen) te ontdekken en daarmee de strategie die iemand hanteert om in een probleem situatie terecht te komen. Het doel van elke interventie is om iemand te leiden van huidige situatie naar gewenste (Well Formed Outcome) situatie.

Interesse in de MasterClass NLP “Omgaan met Lastige Situaties”?

Gewoon doen! Maak een afspraak!

Verander de stand van je zeilen
Gewoon Doen! Maak een afspraak!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here