De MasterClass NLP “Doelen Bepalen” draait om het thema ‘veranderen’ en is er één in de serie van 7 MasterClasses NLP. In de MasterClass NLP “Doelen Bepalen” ga je aan de slag met het omgaan met conflicten, werken met de time-line en met de logische niveaus. Deelname is echter slechts mogelijk als je de MasterClass NLP “Winnen is Beginnen” met goed gevolg heb voltooid. Zonder de uitgangspunten en de basiskennis NLP heeft deelname aan deze MasterClass geen zin. Dus doe eerst de MasterClass NLP “Winnen is Beginnen”.

MasterClasses NLP

Elke MasterClass NLP van de Academie voor NLP, bestaat uit een intensieve 2 daagse training met betrekking tot specifieke topics uit de NLP Practitioner opleiding. Je kunt alle MasterClasses NLP in je eigen tempo volgen. Aan het einde van elke Masterclass NLP vindt een test plaats om te kijken of je in staat bent de theorie in de praktijk te vertalen. Als je met goed gevolg alle MasterClasses hebt doorlopen kom je in aanmerking voor het officiële certificaat NLP Practitioner.

De belangrijkste onderwerpen op een rijtje

  • Conflict Resolutie;
  • Werken met de Time-Line;
  • Logische Niveaus.

Conflict Resolutie is een NLP-techniek die gebruik maakt van delen van het onderbewuste.

Deze techniek wordt gebruikt wanneer een deel van jezelf iets weigert te doen, wat een ander deel juist wel wil doen. Daardoor is er sprake van een dilemma of conflict. Door deze delen met elkaar te laten communiceren, elkaars positieve intentie te laten delen en uiteindelijk met elkaar te integreren, kan het innerlijk conflict worden opgelost en ontstaat er ruimte om het gewenste gedrag te bereiken. Of er ontstaat ruimte voor nieuw gedrag. Of om tevreden iets te laten. Belangrijk in deze techniek is de toekenning van de positieve intentie aan de verschillende delen en de communicatie tussen de verschillende delen. Wanneer dit proces stokt, is het belangrijk na te gaan wat de oorzaak hiervan is. Dit doen we door het gericht stellen van vragen (meta-model) om zodoende de belemmerende factoren op te sporen. Deze belemmeringen lossen we eerst op met behulp van andere NLP-technieken.

Werken met de Time-Line, de tijdlijn of de levenslijn procedure is een manier om bronnen in het verleden op te sporen, deze terug te brengen in het hier en nu en greep te krijgen op de toekomst.

De tijd wordt vaak onderverdeeld in verleden, heden en toekomst. De taalwetenschappen maken hier gebruik van en ook is dit fenomeen terug te horen in onze gewone dagelijkse communicatie. De tijd beïnvloedt ons menselijk denken en daarmee onze mentaliteit. Sommige mensen zijn meer met het verleden verwant, anderen leven als het ware in hun toekomst. Het heden (‘hier en nu)’is het enige moment waarin de mens kan handelen. De procedure maakt het ook mogelijk om jezelf en anderen, door middel van visuele, auditieve en kinesthetische interventies, te leiden naar ervaringen in het verleden en naar gewenste situaties in de toekomst!

“Als jongetje deed je weleens aan achteruitlopen. Dat was een spannend pretje. Je wist niet wat je in je rug, je kuiten en je achilleshiel bedreigde. Herinnering heeft met tijd te maken en hoewel je in de ruimte op je schreden terugkeerde, liep je in de tijd niet achteruit. De seconden tikten onvermurwbaar door de toekomst in. Vooruitlopen deed je soms met je ogen dicht. Je wilde weten hoe het was om een blinde ziener te zijn. Het was al even ongewis als achteruitlopen met je ogen open. Ik hield het nooit lang vol, net zo min als wie het langst zijn adem in kan houden wat eigenlijk een soort poging tot zelfmoord was”.

Remco Campert

Binnen NLP onderscheiden we de zogenaamde Logische Niveaus (Logical Levels), omdat ze onderling invloed op elkaar uitoefenen. Missie, Identiteit, Overtuiging, Capaciteiten, Gedrag en omgeving.

Wanneer mensen op een verschillend niveau praten, ontstaat onbegrip of verwarring. Het is belangrijk om te herkennen op welk niveau de zender en ontvanger communiceren. Zichtbaar is het gedrag. Daaruit trekken we conclusies. Van veel van die conclusies zijn we ons onbewust, maar die conclusies spelen wel een grote rol in ons handelen tegenover de ander. Die conclusies hebben betrekking op de minder zichtbare niveaus. Belangrijk is je van dergelijke conclusies bewust te zijn en zo nodig die conclusies te controleren (na te vragen).

Van boven naar beneden. Missie; Wat wil ik bereiken in mijn leven? Identiteit; wie ben ik? Overtuiging; Waarom vind ik wat ik vind? Capaciteiten; Hoe doe ik wat ik doe? Gedrag; Wat doe ik? Omgeving; Waar, wanneer en met wie? Elk hoger liggend niveau heeft een grotere invloed op een lager niveau. Verandering op bijvoorbeeld overtuigingsniveau heeft effect op capaciteit en gedrag.

Interesse in de MasterClass NLP “Doelen Bepalen”?

Gewoon doen! Maak een afspraak!

Verander de stand van je zeilen
Gewoon Doen! Maak een afspraak!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here