Luisteren is de sleutel tot vooruitgang. Wat hebben Douglas Baker Jr., CEO van Ecolab, Fred Rogers (Mr. Roger’s Neighborhood) en de voormalige Amerikaanse president Barack Obama met elkaar gemeen? Ze beheersen de kunst van het luisteren.

Intro

Doug Baker werd CEO van Ecolab in 2004. Op dat moment bestond het bedrijf 80+ jaar. De core business bestond uit de verkoop van industriële reinigingsmiddelen en diensten in het kader van voedselveiligheid. De jaarlijkse omzet bedroeg ongeveer 3,8 miljard dollar, met een ingecalculeerde 10% jaarlijkse groei. In 2011 transformeerde Baker het bedrijf, wat resulteerde in een jaaromzet van tegen de 12 miljard dollar.

Fred Rogers, bekend als Mr. Rogers, was intens begaan met diegenen aan de andere kant van het televisiescherm. Wat zijn hun behoeften en zorgen. Wat levert strijd en wat geeft vreugde. Hij was een pleitbezorger voor kinderen, publieke televisie en een stem voor de “ongehoorden”.

Barack Obama was van 2009 tot 2019 de 44ste president van de Verenigde Staten. Daarvoor was hij senator in de VS, senator van een Staat en werkte hij als burgerrechtenadvocaat, hoogleraar rechten en organisator voor de gemeenschap van inwoners met een laag inkomen. In een recent gesprek op de Obama Foundation Leaders bij het Azië-Pacific programma sprak hij over zijn op ervaringen en waarden gebaseerd leiderschap.

Patroon

Wat hebben deze drie leiders gemeen? Ze wijzen erop dat luisteren de sleutel is tot vooruitgang. Nadat hij naar klanten geluisterd had, heroriënteerde Baker zijn inspanningen om de planeet te helpen redden en bereikte daarna 133% van de verwachte groei. Rogers luisterde naar kinderen, veranderde het gezicht van de televisie en veranderde het leven van jonge kinderen. Obama bracht talloze uren door met luisteren naar anderen, inspireerde door vertrouwen, bracht mensen samen en verbeterde ontelbare levens.

Het verschil

Hoewel de kunst van het luisteren vaak het verschil maakt tussen succesvol en falend leiderschap, wordt het vaak als vanzelfsprekend beschouwd en zelden onderwezen op scholen. En dat geldt voor elk niveau. We hebben dringend behoefte aan leiderschapsontwikkeling in de kunst van het luisteren.

Hoe goed luister je?

“Gebleken is dat de beste managers, leraren en leiders zich onderscheiden door goed te luisteren”.

 Daniel Goleman, Social Intelligence, The New Science of Human Relationships (2007)

De kunst van het luisteren is essentieel voor leiders. Het Amerikaanse Department of Labor schat dat we 22% van onze tijd besteden aan het lezen van communicatie, 23% aan het praten met anderen en 55% aan luisteren. Hoe goed luistert de huidige president van de Verenigde Staten?

Oefenen

Test jezelf eens voor de gein, met deze eenvoudige oefening, geïntroduceerd door Marshall Goldsmith (What Got You Here Won’t Get You There, 2007). Sluit je ogen. Tel langzaam tot 50 met een geconcentreerde focus op het tellen alleen; laat geen andere gedachten toe om in je brein te komen.

En trainen

De meeste mensen geven toe dat ze na het tellen tot 20 of 30, worden afgeleid (sommigen houden het tellen vol, maar denken daarbij ook aan andere dingen). Hoewel dit misschien klinkt als een concentratietest, is het eigenlijk een “luisteren” assessment. Immers, als je slecht kunt luisteren naar je eigen stem als je telt, hoe kun je dan in godsnaam naar iemand anders luisteren? Wil je deze oefening beheersen dan is trainen het devies. Messi en Ronaldo trainen elke dag op het nemen van vrije trappen en daarom zijn ze er nu extreem bedreven in. Dus oefen deze luisteroefening. En volg daarbij je voortgang. Door het aanscherpen van het vermogen om te concentreren op de eigen stem, is iemand beter in staat om de aandacht te richten op een ander. Dat is trainen van “luisteren”.

Waarom we slecht luisteren

Het beheersen van de kunst van het luisteren heeft toevoegde waarde voor iedereen. Het stelt leiders in staat om kansen te identificeren, om te innoveren en om de winstgevendheid te verhogen. Het versterkt relaties, bouwt betere teams en verbind mensen. Waarom luisteren we dan slecht? Luisteren is de sleutel tot vooruitgang.

Het brein

Het menselijk brein is een opmerkelijk en complex systeem met een enorme kracht en energie om informatie te verwerken via elektrische signalen. Net als bij een computer (of in het geval van kunstmatige intelligentie) heeft het brein circuits voor input, output, centrale verwerking (CPU’s) en geheugen. Het menselijk brein maakt daarbij ook gebruik van parallelle verwerking. En volgens Liqun Luo, hoogleraar neurobiologie aan de Stanford University, heeft het brein een “superieure flexibiliteit, generaliseerbaarheid, en leervermogen” ten opzichte van een state-of-the-art computer. 

Wpm

Gemiddeld denkt het menselijk brein aan 500 woorden per minuut (Wpm). Echter, we praten slechts op een gemiddelde van 130 Wpm. Daardoor komt veel CPU-capaciteit vrij wanneer we luisteren. Echter we worden dan overmoedig en beginnen met multitasking. Daardoor verdwijnt de focus. Emoties leiden ook af en creëren afwezigheid en onvermogen om te luisteren. Zoals:

  • Ongeduld;
  • Wrok en afgunst;
  • Angst en het gevoel van bedreiging;
  • Vermoeidheid en frustratie;
  • Opwinding (geluk, vreugde, aantrekkingskracht);
  • Onzekerheden en/ of de noodzaak om “gelijk” te hebben.

Irrelevant

Als we denken dat we al weten wat iemand gaat zeggen, stoppen we vaak met luisteren. En daardoor beginnen we al met het bedenken van een oplossing en reactie. Kortom, we vullen in voor de ander. Wanneer dit gebeurt, zijn we onze nieuwsgierigheid kwijt. En dat is jammer, want nieuwsgierigheid is de hoeksteen van het luisteren.

Beeld van de Werkelijkheid

Ook ons beperkt perspectief kan ons luisteren verstoren (“beeld van de werkelijkheid”). Als we denken dat we weten wat iemand gaat zeggen of iets horen dat in tegenspraak is met wat we denken of voelen, stoppen we met luisteren. We zullen dan nooit erkennen dat we onwetend zijn. We houden vast aan onze vooringenomenheid (bias), overtuigingen en vooraf bedachte begrippen (aanames).

Lam

Vaak worstelen leiders die de kunst van het luisteren onmachtig zijn, daardoor met hun eigen onvermogen om te handelen op suggesties en ideeën van anderen. Als gevolg daarvan, leggen ze de stroom van ideeën “lam” en verplaatsen zich in een defensieve positie. En vanuit die positie praten ze. Natuurlijk kunnen ze zich inleven in de ander en daarbij benadrukken ze hoeveel ze zorgen voor die ander, maar ze luisteren slecht.

Nieuwsgierig geworden?

Wil je beter leren luisteren? Dan is executive coaching door de Academie voor NLP misschien wel iets voor jou. Executive coaching breidt zich snel uit. En met coaches van verschillende achtergronden. Die bovendien verschillende methodieken in de praktijk brengen, afhankelijk van het beoogd resultaat. Een executive coach van de Academie voor NLP baseert zijn coaching op een aantal onderzoeksvragen. Daardoor verstaat hij de kunst van het luisteren. Luisteren is de sleutel tot vooruitgang. Gewoon doen! Maak een afspraak!

Verander de stand van je zeilen
Gewoon Doen! Maak een afspraak!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here