De MasterClass NLP “De Kracht van Taal” draait om communicatie en is er één in de serie van 7 MasterClasses NLP. In de MasterClass NLP “De Kracht van Taal” ga je aan de slag met metaprogramma’s, het metamodel, story telling en positief herkaderen. Deelname is echter slechts mogelijk als je de MasterClass NLP “Winnen is Beginnen” met goed gevolg heb voltooid. Zonder de uitgangspunten en de basiskennis NLP heeft deelname aan deze MasterClass geen zin. Dus doe eerst de MasterClass NLP “Winnen is Beginnen”.

MasterClasses NLP

Elke MasterClass NLP van de Academie voor NLP, bestaat uit een intensieve 2 daagse training met betrekking tot specifieke topics uit de NLP Practitioner opleiding. Je kunt alle MasterClasses NLP in je eigen tempo volgen. Aan het einde van elke Masterclass NLP vindt een test plaats om te kijken of je in staat bent de theorie in de praktijk te vertalen. Als je met goed gevolg alle MasterClasses hebt doorlopen kom je in aanmerking voor het officiële certificaat NLP Practitioner.

De belangrijkste onderwerpen op een rijtje

  • Metaprogramma’s (Sorting Styles);
  • Hanteren van het metamodel;
  • Verhalen, fabels en metaforen;
  • Positief herkaderen.

Jouw waarden en voorkeuren plaats je op volgorde in een keuzestructuur. Dat noemen we een metaprogramma.

Die volgorde bepaalt jouw keuzes, gedrag, wensen en verlangens, ook op momenten dat je dat niet of minder bewust bent. Tal van keuzes maken we heel vanzelfsprekend. Daarom hanteren we in allerlei situaties, meestal onbewust, die structuur die bepaalt welke keuzes we maken. Daardoor hebben deze, vaak onbewuste, keuzes verstrekkende gevolgen voor ons functioneren.

Je zou dit systeem ook het geheel van persoonlijke, individuele eigen-aardigheden kunnen noemen. Het kennen van de metaprogramma’s van een ander maakt het makkelijker om:

  • Zowel Rapport op te bouwen;
  • Als de ander integer te overtuigen van een bepaald voorstel of standpunt;
  • Bovendien rekening te houden met de kijk van de ander op de werkelijkheid;
  • Begrip te hebben voor de ander, bijvoorbeeld in samenwerkingssituaties;
  • En daardoor maximaal de capaciteiten van de ander te kunnen benutten ;
  • Van tevoren in te spelen op het betrekken van de ander bij een gezamenlijke taak.

Metaprogramma’s zijn geen statisch gegeven. Integendeel, de specifiek persoonlijke keuzestructuur kan ten alle tijden in beweging zijn.

“Logica is een armzalig model van oorzaak en gevolg”.

Gregory Bateson

John Grinder en Richard Bandler ontwikkelden een serie expliciete linguïstische instrumenten om verbale communicatie te verhelderen: het metamodel.

Als mensen communiceren gaan ze er vaak van uit dat de ander, veel van wat niet gezegd wordt, wel weet of begrijpt. Hierdoor ontstaan onduidelijkheden in de verbale communicatie. Je bent er immers aan gewend een betekenis te geven aan wat je hoort. Daardoor begrijpen we elkaar onvoldoende en ontstaan misverstanden. Het specifiek maken van verbale communicatie geeft informatie en inzicht in de belevingswereld van de ander. Bovendien krijg je door het toepassen van het metamodel meer inzicht in de vragen die iemand heeft en informatie over het standpunt van de ander.

Want het doel van het metamodel is het verruimen van het wereldbeeld van de ander. Waardoor het mensen van de oppervlakte structuur naar de dieper liggende betekenis van een bepaalde ervaring brengt.

Taal is altijd meta-communicatie en elk woord is een metafoor voor een concrete ervaring.

“Man is a symbolizer”. Cultureel antropologen en taalkundigen zijn daar duidelijk over. Taal geeft vorm aan dat vermogen tot symboliseren. Taal vormt de symbolische representatie van onze ervaring. Als mens ‘verbeelden’ we allemaal en altijd onze ervaring. Verbeelding is een natuurlijk creatief vermogen, waarover iedereen beschikt. Met name de hypnotherapeut Erickson heeft laten zien dat werken met verbeelding een krachtig instrument is. Wanneer dat vermogen wordt ingezet en geoefend, kan het in allerlei situaties nieuwe perspectieven openen.

Met behulp van onze zintuigen ontvangen we veelkleurige informatie. Door middel van taal, beelden en metaforen, ordenen we die informatie. Door die ordening creëren we een zinvol geheel: ons model van de werkelijkheid. Verhalen, voorwerpen, kleuren, enzovoort, kunnen een symbolische representatie zijn voor belangrijke levenservaringen, overtuigingen en herinneringen

Positief herkaderen (reframing) is het veranderen van iemands reactie (of response) op een gebeurtenis.

Door herkaderen wordt de individuele beleving van een gebeurtenis of verschijnsel veranderd. Omdat de individuele beleving die iemand heeft ten opzichte van die gebeurtenis afhankelijk is van de overtuiging(en). Maar door de overtuiging te veranderen wordt de mogelijkheid geschapen de individuele beleving te veranderen. Daarom ontstaat ruimte om andere, meerdere of meer gewenste gedragsalternatieven te ontwikkelen.

In de MasterClass NLP “De Kracht van Taal” onderscheiden we verschillende vormen van herkaderen. Enerzijds herkaderen van de inhoud (de betekenis) en anderzijds herkaderen van de context (de samenhang of het verband). Bij het toepassen van herkaderen maakt de vorm weinig uit. Laat het van jezelf of als je met een ander werkt van de ander afhangen welke vorm het meest effectief is.

Bij het herkaderen van de inhoud is het noodzakelijk de inhoud te kennen, anderzijds bij het herkaderen van de context is dit overbodig. Waardoor bij beide de oorspronkelijke betekenis wordt gewijzigd in een nieuwe, andere, meer positieve betekenis zonder dat daarbij de oorspronkelijke gebeurtenis geweld wordt aangedaan.

Bij context herkaderen wordt de gebeurtenis in een andere verband, omgeving of samenhang geplaatst. Vervolgens heeft de gebeurtenis in dat nieuwe verband een positieve betekenis.

Interesse in de MasterClass NLP “De Kracht van Taal”?

Gewoon doen! Maak een afspraak!

Verander de stand van je zeilen
Gewoon Doen! Maak een afspraak!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here