Contact
Referenties


Home

NLP Trainersopleiding

Trainer zijn is een vak

Een vak dat een hoge mate van zelfbewustzijn van de trainer vereist. En zoals elk vak vraagt het vakkundigheid. Want mensen inspireren tot het ontwikkelen van nieuwe en andere vaardigheden en het daarmee samenhangende gedrag, is een kunst op zich. Die kunst willen wij graag delen met anderen.
Daarom hebben we ervoor gekozen de NLP Trainersopleiding op een geheel eigen en unieke wijze vorm te geven.

Voorop staan voor ons zorg, aandacht en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de aanstaande trainer. Om deze punten te borgen hebben wij gekozen voor een persoonlijk, op de cursist, op maat gesneden opleidingstraject. Dit betekent dat er slechts per jaar een beperkt aantal opleidingsplaatsen zijn. Dat aantal hebben wij vastgesteld op vier.

Om in aanmerking te komen voor zo'n opleidingsplaats hanteren wij de volgende criteria:
u bent in het bezit van een door de Academie voor NLP erkend certificaat betreffende een NLP Practitioner en een NLP Master Practitioner Opleiding.
We hebben een kennismakingsgesprek om inzicht te krijgen in uw vaardigheden in het toepassen van NLP in de praktijk van alledag
U legt een proef van bekwaamheid af, waarin u door te werken met een groep laat zien hoe u NLP beheerst en hanteert in de overdracht tijdens een trainingssituatie.
Hierover ontvangt u feedback, en laten wij u weten of u in aanmerking komt voor een opleidingsplaats.

Uw trainer
Leo Janse is uw vaste trainer. Leo is op NLP-trainersniveau geschoold. Hij volgde zijn opleidingen in Oostenrijk, Denemarken, Italië en de Verenigde Staten bij NLP International. Dé grondleggers van NLP.

Wat gaat u doen in de opleiding
Deel 1
U bent in een NLP Practitioner Opleiding aanwezig als co-trainer. Hierin bent u alle blokken aanwezig. Afwezig zijn, bij welk blok dan ook, betekent dit blok later inhalen, dus vertraging van uw opleiding. U schrijft een protocol over wat de trainer doet en zegt en hoe hij/zij dit doet. Wat is het effect van zijn/haar gedrag?

U begeleidt de subgroepen waarin de cursisten oefenen.

Tijdens deze Practitioner Opleiding introduceert u, demonstreert u en draagt u één techniek en één model over.

Aan het eind van elke cursusdag koppelt u uw ervaringen terug aan de trainer.

Gedurende de NLP Trainers Opleiding wordt u gecoacht door een externe trainer. Dit kan individueel of met meerdere cursisten in groepsverband. Het coachen wordt gedaan door een ervaren NLP trainer en vindt plaats gedurende uw opleiding tot NLP-trainer. Het kan zijn dat u, om gecoacht te worden moet reizen. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening.

Deel 2
U bent als co-trainer aanwezig bij een tweede NLP Practitioner Opleiding. In deze opleiding doet u de start van de opleiding, de 1e dag. Als 2e trainer verzorgt u onderdelen van de opleiding, zowel technieken als modellen.
Opnieuw maakt u een protocol over wat de trainer doet en laat en bespreekt u dit met hem of haar aan het eind van elke cursusdag.

Eindopdracht
U organiseert een Workshop.
U bereidt deze voor en voert hem ook uit! Over de onderdelen organisatie, voorbereiding en uitvoering krijgt u feedback van minimaal 3 ervaren trainers.
Voor deze workshop doet u aan acquisitie, promoten, deelnemers. De duur van de workshop is minimaal een dagdeel.
De kosten voor deze workshop zijn voor uw rekening.

Deze kunnen omvatten:
- Manual
- Zaalhuur
- Koffie/thee
- Eventuele lunch

Geldigheidsduur certificaat
Overeenkomst trainersopleiding
Meer informatie aanvragen:
BEL Leo Janse: 06-21562051
E-mail: info@academievoornlp.nl