Contact
Referenties
Data/prijzen
Inschrijven

Home

Emotionele intelligentie

Veel organisaties komen tot de conclusie dat er een overtuigende link is tussen het succes van een organisatie en de Emotionele Intelligentie (EI) van hun medewerkers. Effectieve medewerkers delen een eigenschap: zij hebben een hoog Emotionele Quotiënt (EQ). In tegenstelling tot uw IQ kunt u uw EQ ontwikkelen.

EQ neemt toe naarmate u meer leert over uzelf, over uw drijfveren over uw emoties en hoe u uw emotioneel bewustzijn kunt gebruiken om uw doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaat grote behoefte aan taxatie van het Emotioneel Quotiënt.

Het vaststellen van het EQ vormt het uitgangspunt van onze trainingen, opleidingen en trajecten en het geeft de situatie van uw huidige emotioneel bewustzijn aan. Van hieruit stelt u uw leerdoelen vast. Na een halfjaar of aan het eind van een traject stellen we opnieuw vast in hoeverre u uw doelen heeft bereikt. U krijgt zo inzicht in uw eigen ontwikkeling.

EQ-test
De test heet de Reuven Bar-on EQ-i vragenlijst. Dit is de enige wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst die gedurende 17 jaar onderzoek in 11 verschillende landen is ontwikkeld. U krijgt een individueel rapport waarin u uw eigen EQ kunt aflezen en kunt opmaken wat u verder kunt ontwikkelen en waar uw sterke kanten liggen.